Släkten Humble i Moheda

Jag håller på  att arbeta med en släktutredning om släkten Humble, bördiga från Moheda. Släkten Humble tillsammans med släkten Korne dominerade under 16, 17 och 1800-talet Moheda och dess omnejd. De hade sitt fäste i Torp, där den siste Humblen avled 1833 för att ge plats åt nya släkten. Kvar av det som minner om denna  storslagna släkt idag kan nämnas en ljuskrona i Moheda kyrka, som Sven Humble skänkte efter sina föräldrar. Sedan finns Humblans kvarn i Torpsbruk kvar vid den en gång så kvarnrika Pukaström. Själv härstammar jag från släkten Humble på min farmors sida. Släkten var ganska stor och det finns många som idag kan räkna sina anor från Jöns Larsson Humble och Kerstin Olofsdotter Korne.