Släktforskningskurs i samarbete med Vuxenskolan är avslutad

Sex entusiastiska släktforskare blev resultatet av kursen ”Släktforskning på mitt sätt” under min ledning.