ANTOLOGI – En spännande resa har påbörjats med en mångsidig och härlig grupp

för att gemensamt ta fram en Antologi om livskvalitet med arbetstitel

”Ja till hela livet! – Tankar om livskvalitet”.

Läs mer här!

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB