Musikteater

JÄRNVILJAN – om pengar, makt och avund i 1600 talets Småland

Några röster ur publiken:

Tack för en helt fantastisk föreställning. Den berörde mig djupt. Stort tack till hela ensemblen, och inte minst till er som dragit igång detta!

Ni har gett oss något mycket värdefullt, underhållande och med varm humor också djupt belärande.

Jag hoppas Du/Ni alla, nu är utvilade och helnöjda. Ni gav allt, och vi tackar varmt!

Prachtig verhaal en mooie dialogen. Heel beeldend geschreven!  Mooi einde zo. (Underbar historia och fina dialoger. Väldigt beskrivande! Vacker slut.)

Premiär för teateruppsättningen var den 25 maj 2019 på Kvenneberga bygdegård.

I Järnviljan har vi gjort ett försök att levandegöra 1600-talets Sverige och har klätt musiken i en 1600-tals musikalisk dräkt.

Produktionsteam

Producent: Eva Fodor Velander
Produktionsassistent: Agneta Råhlin
Regi: Sven Velander

Manus och sångtexter: Sven Velander
Musik: Sven Velander

Musikalisk ledare: Eva Blomquist Bjärnborg
Körledare och solist: Malin Fernholm

Historisk expert
: Olle Larsson

Scenografi
:
Nils-Johan Nilsson
Kostym: Katrin Jonsson

Teknik (ljud och ljus)
: Lucas Scheffold
Fotograf: Laszlo Illes

Projektägare: Sensus studieförbund
Huvudsponsor (ideellt arbete m m): Musik i Syd

LOGGBOK – Info om våra aktiviteter

Ensemblen

— o —

Om projektet

Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humble och Korne
Projektägare: Studieförbundet Sensus Östra Götaland
Projektledare/producent: Eva Fodor Velander, eva@anoteket.se, 070-239 19 45

Projektet skapade en musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humble och Korne vilka dominerade i Alvesta kommun på 1600-1800 talet – genom ett antal studiecirklar där deltagarna var medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden.

Släktena Humble och Korne var knutna till två Kvarnar – vilka låg i Torpsbruk, Kornans och Humblans som fortfarande finns kvar – och hade olika förtroendeuppdrag inom kyrkan men också i civilsamhället som fogdar och länsmän.

Teatern bygger på olika domstolsprotokoll från 1600-tal och togs fram gemensamt genom flera studiecirklar: teater, musik, sång och kostym/scenografi.

Projektet lyfter fram lokalhistoria och kulturupplevelser och genom att alla var medskapare i processen kunde projektet bli identitetsskapande och stärka sammanhållningen mellan människor samtidigt som det bidrog till den kreativa näringen och möjlighet till kulturupplevelser för fler människor på landsbygden.

Synopsis

Titel: ”Järnviljan – en släktkrönika om pengar, makt och avund i 1600-talets Småland”.
Omfång: ca 2 tim inkl 30 min paus
Bärande idéKerstin Olofsdotter Kornes liv från vaggan till graven med allt vad livet kan innehålla utav glädje och sorg. Dramat är skrivet ur ett kvinnoperspektiv.

Bakgrund till projektet

Sensus Studieförbund och Anoteket har beviljats projektmedel av Leader Linné för att skapa en musikteater/ett musikaliskt bygdespel baserad på verkliga händelser under 200 år i Moheda. Sensus var  projektägare och Eva Fodor Velander var projektledare.

Sven Velander har genom släktforskning kommit i kontakt med en av sina anor inom Humle (Humble) släkten, som var lokaliserad i Moheda och dominerade socknen mellan 1630 och 1833. Musikteatern är en slags släktkrönika, baserad bl a på de händelser vilka kan utläsas i domböckerna om släktena Humle och Korne.

Arbetet med manuset utgår från Svens  forskningsmaterial, där olika rättsfall ur domböcker och kyrkoräkenskaper är nedskrivna. Personer från släkterna Korne och Humble förekommer tillsammans med andra, soldater, hustrur, pigor, präster och befäl etc. Språket är svenska med 1600-tals stavning och uttryck. Materialet kompletterades med dåtida historiska fakta och andra händelser av manusförfattaren.

Grundmusiken är skriven av Sven och anpassades till 1600-tals musik, i samarbete med Eva Blomquist Bjärnborg.

PROJEKTETS VÄRDEGRUND

Det är ett folkbildningsprojekt, så alla får vara med efter egen förmåga oavsett tidigare erfarenhet.
Vi bemöter varandra med respekt och tävlar inte med varandra.
Vi gillar kollektivt skapande, att växa och utvecklas tillsammans och motiveras genom gemensam skaparglädje.

Alla var välkomna oavsett bakgrund och erfarenhet att delta i processen att skapa en teaterföreställning och vara en del i en teaterensemble i någon form. 

Mer om projektet – LOGGBOK

På vår loggbok kan du läsa mer om våra aktiviteter och om det som har hänt under projektets gång.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Projektet finansierades av EU:s landsbygdsfond tack vare ett projektbidrag från Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Länk till projektbeskrivning är på Leader Linnés hemsida

Det formella myndighetsbeslutet var fattat av Jordbruksverket.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB