"Hinner inte, orkar inte"

Om tidsbrist och kollektiv utmattning i dagens samhälle.

Hur skulle du kunna få mer tid och mer ork och samtidigt större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

Vägen till att hitta ett annat sätt att leva och få mer tid och ork genom medvetna val och fokus på det som är verkligen viktigt i DITT liv

En praktisk och samlad bild om ett hållbart vardagsliv på dina villkor!

Målgrupp

Du som känner att du vill få mer tid och ork men vet inte var och hur du ska börja - oavsett om du är mitt uppe i karriären, är arbetssökande, pensionär eller bara vill veta mer om ämnet.

Vi inspirerar och guidar dig att komma fram till konkreta (små eller stora) förbättringar du kan göra för att komma närmare DITT drömliv.

Syfte och mål

Syftet är att inspirera dig till att börja fundera och reflektera kring orsakerna till tidsbristen och riskerna för utmattning i ditt eget liv.

Målet är att hitta olika sätt till att få mer tid och ork så att du kan finna ett enklare, rikare och lyckligare liv.

Möjliga upplägg

Inspirationsföreläsning, en introduktion på ca 1–2 tim, där vi lyfter fram frågan tidsbrist och utmattning för att inspirera till en insikt och förståelse till varför du mår som du mår (obegränsat antal deltagare)

Informativ föreläsning, ca 2,5–3 tim, där vi fördjupar oss i frågorna tidsbrist och utmattning för att skapa ny kunskap hos dig (obegränsat antal deltagare).

Interaktiv föreläsning/workshop, halv-/heldag, där vi förutom föreläsning, arbetar även med en handlingsplan för en möjlig förändring i ditt liv så att du hinner/orkar mer (ca 8–15 deltagare).

Kurs, 6 * 3 studietimmar, varannan vecka, ca 8–15 deltagare, en kombination av de ovanstående tre uppläggen plus en detaljerad och personlig handlingsplan för en förändring i ditt liv så att du hinner/orkar mer - med inledande miniföreläsning, personlig målsättning, genomgång av olika dilemman, utmaningar, möjliga åtgärder för just DIG samt sammanfattning och måluppfyllelse. Kursen kan även ges med ett annat upplägg efter behov och önskemål.

Info om tider och anmälan: se Folkuniversitetet

Innehåll

Innehållet bygger på teori och fakta från olika böcker och hemsidor inom ämnet blandade med egna upplevelser, förklaringar, erfarenheter och iakttagelser.

Vi utgår ifrån två av de stora problemen i det moderna informations- och prestationssamhället: att tiden inte räcker till och risken för kollektiv utmattning.

Vi undersöker våra dilemman och utmaningar:

 • samhällsnorm, det komplexa livet, status, att vara lyckad eller lycklig
 • pengarnas roll i vår livskvalitet och begreppet rikedom
 • informationsmängdens och de sociala mediernas inverkan på våra liv
 • tidsspillan
 • kulturens och skapandets kraft: musik, litteratur samt konst (med externa gästföreläsare)
 • vår livsstil, matvanor och framtidsutsikter

Vi letar fram konkreta lösningar till ett mindre komplext, mer lätthanterligt liv genom att till exempel

 • minska på våra saker, intressen och kostnader
 • prova på låginformationsdiet samt
 • undersöka hur vi skulle kunna få mindre att göra för att hinna/orka tänka på en naturligare och hälsosammare livsstil.

Allt detta för att du ska kunna få meningsfullare vardagar med fokus på det som är viktigt för dig!

Ledare: Eva Fodor Velander

En vagabond - från miljonstaden Budapest via Stockholm och Haag till landsbygden i Småland - som efter många års letande och otaliga resor har äntligen kommit till ro och har hittat sitt eget sätt att leva.

Eva är ägare och VD på SweBizz (www.swebizz.se) som erbjuder kurser i sjukvårdsjuridik med kulturella tolkningar och etik som verktyg samt relocationtjänster för utlandsrekryterade läkare.

Dessutom driver hon kulturcentret Anoteket (www.anoteket.se) tillsammans med sin man Sven. Fast deras motto är ”Långsamhet i tid och rum”, har de ett ganska högt tempo, men det är de själva som styr det. För dem betyder livskvalitet att kunna säga ja till hela livet.

Utbildning:

 • Fil.kand i informatik
 • Magisterkurs i ledarskap
 • Examen i hälso- och sjukvårdsjuridik

Övriga kompetenser och erfarenheter:

 • Kursledare KIT Amsterdam/SweBizz (kit.nl)
 • Gästföreläsare/adjungerande adjunkt Linnéuniversitetet
 • Psyko fysiologisk stressmedicin, StressMedLab/prof. Bo von Scheele

Referenser:

Läs mer om Eva på:

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

 • Föreläsningar med kultur som verktyg
 • Mikroförlag
 • Musikverkstad/artisteri
 • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket