Mångfald under ytan eller kan kulturkrock förekomma i en ”helsvensk” grupp?
Följ med på en botaniserande upptäcktsresa, där du kanske upptäcker aspekter som du inte hade en aning om eller tänkt på.

Vi borde veta mer om och bättre förstå varandra så att de möten som vi deltar i avlöper på bästa sättet för våra affärer. Men framför allt måste vi lära mer om oss själva och om den miljö som oundvikligen färgar oss, om den företags-, förenings- eller myndighetskultur som vi känner så väl, eller gör vi verkligen det?

Ur innehållet:

  • Mångfald – ett ord vi ofta hör och använder, men vad menar vi egentligen med det?
  • En till synes ”homogen” grupp – individer med olika bakgrund/värderingar, ett resultat av våra livserfarenheter
  • Mångfaldsperspektivet i affärslivet – oväntade aspekter bakom begreppet mångfald
  • Skillnader i vardagen – en tjänsteman inom en myndighet, en företagsledare, en småföretagare
  • Hur märker man dessa skillnader och hur påverkar dessa våra arbetsrelationer och förståelse för varandras verksamheter?

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket