Mångfald under ytan eller kan kulturkrock förekomma i en ”helsvensk” grupp?
Följ med på en botaniserande upptäcktsresa, där du kanske upptäcker aspekter som du inte hade en aning om eller tänkt på.

Vi borde veta mer om och bättre förstå varandra så att de möten som vi deltar i avlöper på bästa sättet för våra affärer. Men framför allt måste vi lära mer om oss själva och om den miljö som oundvikligen färgar oss, om den företags-, förenings- eller myndighetskultur som vi känner så väl, eller gör vi verkligen det?

Ur innehållet:

  • Mångfald – ett ord vi ofta hör och använder, men vad menar vi egentligen med det?
  • En till synes ”homogen” grupp – individer med olika bakgrund/värderingar, ett resultat av våra livserfarenheter
  • Mångfaldsperspektivet i affärslivet – oväntade aspekter bakom begreppet mångfald
  • Skillnader i vardagen – en tjänsteman inom en myndighet, en företagsledare, en småföretagare
  • Hur märker man dessa skillnader och hur påverkar dessa våra arbetsrelationer och förståelse för varandras verksamheter?

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning.

Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Kontakta oss:

E-post: eva@anoteket.se

Mobil: 0702 39 19 45

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket