Interaktiv föreläsningsserie

Serien består av 3 fristående och pedagogiskt upplagda interaktiva föreläsningar, där vi även tar hänsyn till dina specifika behov och personliga intressen. Vi använder oss av konkreta exempel samt ger utrymme för dina egna praktiska erfarenheter och upplevelser.

I varje föreläsning ges en kort sammanfattning även av de två andra ämnena, för att lättare få en helhet.

Målgrupp

Föreläsningarna är till för dig - oavsett din bakgrund - som vill ha en bättre och säkrare grund att stå på i din kommunikation med omvärlden, med dina kollegor, dina kunder, dina bekanta och dina nära och kära.

 1 Praktisk retorik

 Syftet med föreläsningen är att ge dig en övergripande bild av den praktiska retoriken så att du klarar viktiga vardagssituationer (både på arbetet och privat) på bästa möjliga sätt.

 Ur innehållet:
Retorikens grunder och principer; logos, patos och etos för att påverka din publik. Argumentationsteknikens grunder. Grundläggande förhandlingsteknik (exempel: lön, banklån).
De viktigaste presentationsformerna, presentationsteknik, de vanligaste missarna.
Hur svarar du på frågan: Vem är du?
Storytelling – att dramaturgiskt förpacka ditt berättarkapital.

 2 Kulturskillnader och svensk mentalitet i myt och verklighet

 Syftet med föreläsningen är att ge dig en större förståelse för de viktigaste kulturskillnaderna så att du klarar viktiga vardagssituationer (både på arbetet och privat) på bästa möjliga sätt.

Ur innehållet:
Kulturkrock på gott och ont.
Varumärket Sverige. Bilden av svenskar. Motsägelsernas land. Utmärkande drag.
Svensk mentalitet, oskrivna regler, vett och etikett.

3 Orientering i interkulturell kommunikation

Syftet med föreläsningen är att ge dig en orientering i interkulturell kommunikation så att du klarar viktiga vardagssituationer (både på arbetet och privat) på bästa möjliga sätt.

Ur innehållet:
Globalisering och interkulturell kommunikation.
Vad är kultur? Kommunikationens grunder.
Interkulturell kommunikativ kompetens.

 

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket