Johnny

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag blev tillfrågad av Sven Velander om jag ville vara med i ett teaterprojekt, och eftersom jag känner Sven väl sedan långt tillbaka i tiden, så tackade jag ja till det. Hade någon annan frågat samma sak så hade jag definitivt sagt nej.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
En svår fråga som det är svårt att bedöma själv. Det är en sak som andra får bedöma och uttala sig om. Jag vet inte om jag egentligen är så speciellt kreativ överhuvudtaget numera, jag var nog något mer kreativ för 10-20 år sedan.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Jag tycker väl att det hela har fungerat bra överlag, om man har i åtanke att flera av de medverkande här  varken har spelat teater eller stått på en scen tidigare. Det finns naturligtvis lite smådetaljer att slipa lite på. Själva arbetsmetoden och upplägget har annars fungerat förvånansvärt bra.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag anser inte att jag har förändrats någonting alls på alla sammankomsterna med teatergruppen, utvecklats inom gebitet att spela teater kan jag dock kanske ha gjort något, vilket nog är så gott som fullständigt oundvikligt i det här sammanhanget med studiecirkeln om teatern. Däremot så har jag helt klart utvecklats kunskapsmässigt, vad gäller olika händelser och hur folket levde på medeltiden och framförallt under 1600- och 1700-talet.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för språk och historiska fakta?
Jag har i stort sett svårt att se några speciellt större utmaningar med att agera som en så kallad regiassistent, när det gäller att ta fram historiska uppgifter om gången tid, och redogöra för diverse olika historiska detaljer. Jag ser nog inte heller någon utmaning i en språklig fördjupning eller att kontrollera och rätta språkfel i skrivelser eller annat, eller som i detta fall med ett manus till en teaterpjäs.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
Förhoppningsvis en bra och väl genomförd teaterföreställning, där då alla smådetaljer är tillrättalagda, och allt flyter på och klaffar just så som det är tänkt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Definitivt inte då jag helt saknar intresse för detta, förutom då om det nu eventuellt skulle bli ett nytt, liknande teaterprojekt med samma ledarteam.

 

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB