Jurek

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag tror att det här projektet kombinerar många saker som är viktiga för mig. Jag gillar både musik och skådespel och är intresserad av historia och historisk rekonstruktion. Så när Kristina rekommenderade att försöka delta i detta projekt blev jag omedelbart redo för det. Visst var det en stor utmaning med språket i början. Vi båda började lära oss svenska nyligen, så att prata och agera i det nya språket kändes nästan omöjligt i början. Men vi ville ha den här utmaningen, för att ha en bra anledning att förbättra och ett bra sätt att träna språket samtidigt.

2 På vilket sätt kommer din kreativitet fram?
Jag tycker att det här projektet är win-win. Från början kunde vi sätta in våra egna idéer och att samarbeta tillsammans mot ett gemensamt mål är alltid inspirerande. Att sjunga, dansa och agera hjälper alla att hålla den kreativa motorn igång. Jag tror att kreativitet, som allt annat, blir starkare genom övning. Därför försöker jag alltid att omge mig med kreativa projekt och människor, så mycket som möjligt.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort från “Teater på vårt sätt”?
Jag tror att vi alla lär oss mycket under hela processen. Varje person i gruppen har sin egen styrka och det är kul att se alla som bidrar på deras individuella sätt. Det är fantastiskt att jobba på det sättet eftersom du kan fokusera på din styrka och även prova nya saker. Nu när premiären närmar sig blir det svårare att fortsätta på det här sättet. Vi ser alla att vi måste vara redo för premiären och känner oss nervösa. Men jag tror att det fortfarande är en bra metod, för att vi kan arbeta hand i hand.

4 Hur förändrades eller utvecklades du som  människa?
Jag lärde mig mycket om den svenska kulturen och det svenska folket. Jag tror att varje gång man är i kontakt med andra kulturer, förändras det också något i dig själv. Jag tror att jag också lär mig mycket genom att jobba med alla dessa fantastiska och mångsidiga människor.

5 Vad är den största utmaningen att vara ansvarig för media?
Jag arbetar mycket med media i mitt jobb, så jag är ganska säker med de tekniska utmaningarna, men det är svårt för mig att alltid hitta tiden att arbeta på media. Jag har en hög förväntan på mig själv och vad jag gör, så det är ofta en utmaning för mig att hitta en balans mellan kvalitet och tid.

6 Vad kommer publiken att uppleva på premiären?
En svensk adelsman med en stark tysk accent.

7 Vill du fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Säkert. Jag gillar att berätta historier på all möjliga sätt. Just nu är min svenska inte tillräckligt bra för att skriva och berätta historier, så musik är ett bra sätt att kompensera för det. Att agera och kombinera rörelser och språk är också ett bra sätt att lära sig språket bättre och snabbare. Jag vill verkligen fortsätta och jag är säker på att det alltid kommer att finnas någon form av musik och någon form av skådespel eller rollspel i mitt liv.

 

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB