Vi föreläser ofta om olika ämnen inom livsstil, folkliv, släktforskning och musik.Vi håller både traditionella föreläsningar och kurser men även så kallade performance lectures (föreläsningsföreställningar, kunskapsförmedling med teater som verktyg).

Föreläsningar - Eva Fodor Velander

"Hinner inte, orkar inte"

Om tidsbrist och kollektiv utmattning i dagens pryl- och bråttomsamhälle och om vägen mot en mer meningsfullt liv och lycka.
Interaktiv föreläsning med filosofiska diskussioner för att hitta ett annat sätt att leva genom medvetna val och fokus på det som är verkligen viktigt i ditt liv - ett vardagsliv på dina villkor istället för att följa med strömmen. 

Föreläsningar - Sven Velander

Bildföreläsningar

Med bilden som verktyg håller Sven olika föreläsningar inom etnologi och historia med utgångspunkt från hans fars Rune Velanders efterlämnade bildarkiv. Rune Velander vann flera priser i olika fototävlingar och blev också tilldelad Alvesta kommuns kulturpris för fotoutställningen Livet på landet 1998.

  • "Småländska livsöden" - Bildföreläsning om den småländska landsbygden från förra seklet. Det var en brytningstid, då en stor del av befolkningen flyttade från landsbygd till tätort, och kvar blev de gamla.
  • "Kloka gubbar och visa käringar" - En studie i folkläkekonst under 1800-talet. 
  • "Trollen i myt och verklighet" - En resa i gammal folktro.

"Punkens historia"

En kurs om vad punk är, hur och varför punken uppstod, hur allting började och hur punken utvecklades. Vi pratar bl a om musikrörelsen pubrock och om varför punken slog igenom i England. Vi koncentrerar oss på punken under 70-tal och tidigt 80-tal och på band som Sex Pistols, Clash och X ray Spex samt de svenska banden Kriminella gitarrer, Ebba Grön och KSMB m fl.

"Släktforskning på mitt sätt"

I kursen får du grundläggande kunskaper i släktforskning. Kursen erbjuder på ett enkelt sätt de grundläggande kunskaperna som du behöver för att på egen hand kunna släktforska hemma.

Andra sätt att leva

Behöver du inspiration till något riktigt annorlunda? Läs några reportage här:

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • RetoRik - praktisk retorik och storytelling
  • Mikroförlag
  • Musik och teater
  • Livet förr - föreläsningar och kurser

Vi är intresserade av att skapa nya tvärkulturella samarbetsformer.

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket