Livskvalitet enligt WHO är subjektiv, det handlar om DIN uppfattning om din egen situation och dina framtida möjligheter.

Idag finns det en intensifierad diskussion i samhället om livskvalitet. Regeringskansliets Framtidskommission har tagit fram ”Nya mått på välfärd och livskvalitet i samhället” (2012) och tycker att vi har behov av nya livskvalitetsindex (de gamla ger ofullständig bild, t ex BNP ökar vid negativa händelser i samhället pga det merarbete de medför).

VARFÖR är det så?
Dels har det skett en värderingsförskjutning mot immateriella värden pga ökad ekonomisk välfärd och fokus ligger mer och mer på hållbarhet och klimatfrågor.
Dels beror det på utveckling inom samhällsvetenskap och en framväxande forskning om välbefinnande och lycka.

Det finns 3 perspektiv välfärd och livskvalitet: ekonomiska, sociala, subjektiva (de 2 första mäter objektiv livssituation, den sista individens upplevelse/skattning om hur hen mår).

Ekonomiska: BNP, inkomstfördelning, arbetslöshet, fattigdom m fl

Sociala: spädbarnsdödlighet, livslängd, självmord, antal brott, miljöutsläpp, läskunnighet (i SE: hälsa, sysselsättning, inkomst, utbildning, familj, bostad, kultur, säkerhet, politik)

Subjektiva: livstillfredsställelse (värdering), känslomässigt välbefinnande (känsla), självförverkligande/meningsfullhet/engagemang m m.

De subjektiva är mycket viktiga – ”inte hur man har det utan hur man tar det”. Samma objektiva livssituation upplevs olika av olika individer: ”fattiga” (mindre bemedlade) kan uppleva långvarig och stabil lycka medan rika kändisar begår självmord.

Grundfrågan är att komma fram till hur just jag kan leva ett bra liv med hög livskvalitet?

"Vi glömmer ofta att vi har en ofattbar rikedom i Sverige, även för dem som är `fattiga`.
Man kan inte öka på för det ger ingenting. Vi är inte medvetna om det!
Vi är inriktade på att
`det räcker inte` istället för att organisera om allt.” (Tankar av en vän)

Lever du det liv du verkligen vill leva eller det som förväntas av andra?

Vem/Vad styr ditt liv? Hur mycket kan du bestämma själv?

Hur stort inflytande har du över din livssituation i stort?

Hur skulle du kunna få mer tid, mindre stress, mindre bekymmer och större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

FÖRELÄSNINGAR/KURSER

Hinner inte, orkar inte - Om tidsbrist och kollektiv utmattning i dagens samhälle

Livsresa med lätt baggage - Livskvalitet på riktigt

REPORTAGE - Behöver du inspiration till något riktigt annorlunda? Läs några reportage här

HUR GJORDE VI? - Vår egen resa till livskvalitet

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket