Läsecirkel Rik på riktigt

Lever du det liv du verkligen vill leva eller det som förväntas av andra? Vem/Vad styr ditt liv? Hur mycket kan du bestämma själv? Hur stort inflytande har du över din livssituation i stort? Hur skulle du kunna få mer tid, mindre stress, mindre bekymmer och större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

Välkommen till vår läsecirkel ”Rik på riktigt – En värdefull vardag är möjlig!” av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. Boken lyfter frågor som:
Vad är verkligen viktigt i livet?
Vad vill vi egentligen när vi uppnått grundläggande trygghet och någorlunda tillräcklig ekonomi?

Vi återkommer efter sommaren när och var nästa cirkel startar.

Boken uppmuntrar oss att stanna upp och fundera om vi verkligen vill följa med strömmen eller vill vi själva bestämma kursen och i så fall hur kan vi påverka den vardag som utgör större delen av våra liv. Hur vi genom medvetna val kan forma våra liv och bli rika på riktigt. Läsningen av boken kan hjälpa oss att tolka och påverka vår egen livskvalitet särskilt om det finns möjlighet att samtala med andra i en bokcirkel där vi kommer att fördjupa oss i ämnet och får nya kunskaper och insikter.

Spelregler för samtalet i bokcirkeln:
• Det personliga vi delar stannar i gruppen.
• Vi värdesätter att få ta del av andras perspektiv. Vi avbryter inte varann, du ska få sätta ord på dina tankar, utan att behöva förklara/försvara.
• Det är ok att ändra sig/vara tyst.

Material - Vi använder boken Rik på riktigt som grundbok, läser ett avsnitt till varje träff och samtalar utifrån det lästa.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket