Livsresa med lätt bagage - Livskvalitet på riktigt

Lever du det liv du verkligen vill leva eller det som förväntas av andra?

Vem/Vad styr ditt liv?
Hur mycket kan du bestämma själv?
Hur stort inflytande har du över din livssituation i stort?

Hur skulle du kunna få mer tid, mindre stress, mindre bekymmer och större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

Välkommen till vår kurs som handlar om att hitta ett annat sätt att leva genom medvetna val och fokus på det som är verkligen viktigt i ditt liv - ett vardagsliv på dina villkor istället för att följa med strömmen. 

En praktisk kurs med en samlad bild om livskvalitet på dina villkor!

Kursen är till för dig som
- känner att du vill förändra något i ditt liv men vet inte vad och hur
- vill få en övergripande helhetsbild om kvalitén på ditt eget liv ur olika aspekter

Kursen passar alla oavsett om du är mitt i karriären, arbetssökande, pensionär eller bara vill veta mer om ämnet - och hjälper dig att komma fram till konkreta (små eller stora) förbättringar du kan göra för att komma närmare DITT drömliv.

Alternativt titel:

”Vägen mot en mer meningsfull, tillfredsställande och hållbar vardag”

Från tanke till handling - Du kan förändra din syn på verkligheten (när du inte kan förändra din egen verklighet) genom små förändringar och medvetna val.

Syfte – att inspirera till reflektion, skapa medvetenhet, väcka tankar och öka förståelse för hur man kan se sin vardag på ett annat sätt.

Mål - efter kursen ska deltagarna ha fördjupat sig i ämnet och fått olika verktyg och vägledning för att själva kunna ta fram konkreta åtgärder/handlingsplan (hur enkla knep kan göra stor skillnad)

Upplägg - Interaktiv föreläsning med frågor, diskussioner och workshopinslag enligt behov och överenskommelse.

Möjliga ämnesområden (att fritt välja mellan):

  • livstillfredsställelse, välbefinnande, upplevelse av meningsfullhet, minska dina måsten, från negativ till positiv motivation
  • från tidsbrist/tidstjuvar/stress/utmattning/olust och ”den kokta grodan” till ett harmoniskt livstempo
  • en hållbar vardag, bort från ekorrhjulet och digitalt överflöd, hur förenkla ett alltför komplext liv
  • livsstil, levnadsvanor, matvanor, vad processad mat och tillsatser i maten gör med oss och hur det kan undvikas

Kursledare: Eva Fodor Velander
Eva är en vagabond som efter många års letande och otaliga resor har äntligen kommit till ro och hittat sitt eget sätt att leva. Idag driver hon kulturcentret Anoteket tillsammans med sin man Sven.
Fast deras motto är ”Långsamhet i tid och rum”, har de ett ganska högt tempo, men det är de själva som styr det.
För dem betyder livskvalitet att kunna säga ja till hela livet.

Kursmaterialet bygger på innehållet i flertalet olika böcker och hemsidor inom ämnet samt egna erfarenheter.
Exempel på några böcker:

Spelregler för våra samtal:
• Det personliga vi delar stannar i gruppen.
• Vi värdesätter att få ta del av andras perspektiv. Vi avbryter inte varann, du ska få sätta ord på dina tankar, utan att behöva förklara/försvara.
• Det är ok att ändra sig/vara tyst.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket