Marianne

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Förra året deltog jag i en annan amatörteatergrupp där jag spelade en roll i pjäsen “Sanna kvinnor”. Gruppen avvecklades pga regissörens flytt till annan ort. Jag ville fortsätta med teater i någon form och då jag hörde talas om att “Järnviljan” skulle sättas upp blev jag nyfiken. Att det dessutom skulle bli en musikteaterföreställning gjorde mig extra intresserad eftersom jag har ägnat mig åt körsång, solosång och musik i hela mitt liv.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Min kreativitet har fått komma fram genom  möjligheten att få framföra olika egna förslag och idéer; för min egen roll, pjäsens helhet, kostymer, rekvisita och regi utifrån  manus. Jag har även designat och sytt mina egna scenkläder utifrån bilder föreställande kläder från 1600-talet.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån  ”Teater på vårt sätt”?
Föreställningen har till stor del anpassats och fått växa fram utifrån varje enskild deltagares olika önskemål, egenskaper och förmågor, vilket bör ha gett alla en möjlighet till att kunna utvecklas från där man själv befinner sig.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
I skrivande stund kan jag inte själv se något konkret bevis på att jag har utvecklats eller förändrats som människa.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för mäta tid och att vara publikens ögon?
Att mäta tiden ser jag inte som någon direkt utmaning utan mer som en praktisk detalj. Att bevaka “helhetsbilden” och “öppning” känns mer utmanande eftersom det kan ha betydelse för hur föreställningen sammantaget kommer att uppfattas av publiken.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
Min förhoppning är att Mohedaborna kommer att få en intressant tillbakablick i sin hembygds historia och att inslagen av sång och instrumental livemusik i 1600-talsanda kommer att lyfta föreställningen till en hög nivå. Och sist men inte minst att publiken kommer att möta en grupp hängivna amatörskådespelare som brinner för sitt uppdrag.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja

 

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB