Anotekets mikroförlag har som ambition att se värdet med det skrivna ordet och lyfta fram det genom att inspirera till skapande och stärka lusten att berätta.

Du som har följt vår verksamhet, vet att vi älskar att göra allt själva och dessutom ger vi oss in på saker som vi aldrig har gjort förut, t ex att skapa en musikteater från noll och utan någon som helst erfarenhet från teatervärlden.

Det är dags för oss på Anoteket att återigen prova på något nytt: att ge ut vår första bok, novellen Järnviljan med boksläpp våren 2020. Omslaget har vi gjort själva med egna bilder.

Vi har egentligen ingen aning om hur man ger ut en bok och har redan lagt ner tid och energi för att undersöka hur man gör det. För oss är det extra viktigt att just därför åstadkomma en bra debutbok (i flera avseenden) och vi ser också denna bok som en slags lärobok för oss och för Anoteket som ger sig in i förlagsvärlden – om än lite försiktigt trevande fram.

Inte minst är det högst prioritet att vår andra bok Antologin, som vi planerar att ge ut i somnar 2020, blir så bra som möjligt.

Publikationer

Våren 2020 Novell Järnviljan av Sven Velander

Sommaren 2020 Antologi

 

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket