Efter en tanke som har grott i flera år i den småländska myllan, startade Eva Fodor Velander och Sven Velander Anoteket Mikroförlag år 2020 för att kunna ge ut - i första hand - egna böcker inom områdena historia, existentiella frågor, retorik och kultur.

Vår tredje bok är "Bli RetoRik! - Inblick i vältalighetens värld". Boksläpp 14 juni 2021.

Vår andra bok är "Att finna sig - En antologi med tankar om livet", med 24 bidrag av 12 författare. Boksläpp 18 oktober 2020.

Vår första bok är Järnviljan, och är en historisk kortroman. Handlingen utspelar sig i 1600-talets Småland. Boksläpp 15 juni 2020.

Våra böcker kan du köpa på

Cultix bokhandel, Storgatan 7 i Växjö

AdLibris, Bokus eller Akademibokhandel

Enstaka exemplar kan du beställa genom att maila till oss på Anoteket mikroförlag

Vår presentationsvideo på Kronobergs bokmässa 2020:

Så långt det går gör vi allt själva: lektörsläsning,  redigering, korrektur, grafisk design och formgivning av både inlaga och omslag. På detta sätt håller vi våra kostnader nere så att vi kan ge ut många läsvärda böcker. Detta ger oss spänning, lust och glädje.

Framtidsplaner

Vi kommer att fortsätta och ge ut böcker, vi har redan flera egna bokidéer.

Publikationer

Facklitteratur, ISBN 978-91-986126-2-2
Pris: 220 kr + frakt
Läs mer om boken här
Bilder från boksläpp 14 juni 2021 i Kalmar.

Antologi, 24 bidrag (essä/novell/dikt) av 12 författare
ISBN 978-91-986126-1-5
Pris: 180 kr + frakt
Läs mer om boken och om de medverkande författarna här
Bilder från boksläpp 18 oktober 2020 på Växjö Stadsbibliotek

Kortroman av Sven Velander, ISBN 978-91-986126-0-8
Pris: 120 kr + frakt
Läs några läsarröster och mer om boken här
Bilder från boksläpp 14 juni 2020 i Växjö

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB