Musikverkstad

All musik Sven Velander spelar idag i olika konstellationer är skapad av honom själv. Melodierna har ett brett spektrum och sträcker sig mellan visa och rock. Texterna är hämtade ur dikt och verklighet. Inspirationskällor är bl a Beatles, Gasolin och Sex Pistols. Hans texter handlar ofta om en analys över den tid vi lever med ett stänk av sarkasm, ironi och humor.

Sven är Anotekets ”Bob Dylan”, låtskrivare, musiker, manusförfattare, skådespelare, sångare, kreatör i Horda Bud och punkfilosof med ordet som vapen.

Soloartist under namnet 

Mr Sven

Samarbeten:

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket