Nils-Johan

1 Varför ville du delta i detta projekt?

För att det är ett för mig nytt sätt att komma i kontakt med kreativa processer och för att det gör det lättare att fortsätta leva kreativt.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?

I skådespeleriet: Genom att med rollen/ karaktären som grund försöka gestalta en för mig ursprungligen främmande personlighet på ett sätt som inifrån mig själv känns trovärdig. Det kan vara en utmaning! I scenografiarbetet: Genom att försöka trolla fram illusioner som stödjer fantasins resa in i pjäsens värld.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?

Vi ska ha roligt på vår färd mot målet/föreställningen. Därför bör vi minimera diskussioner kring administrativa frågor. Jag vill ha mera dramaövningar och praktiskt prövande övningar i gestaltning och uttryckssätt.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?

Frågan är kanske lite tidigt väckt. Eftersom jag tycker det är väldigt roligt så har kanske några bekymmersrynkor krympt. Andra får berätta vad de kan se i den vägen.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för scenografi/rekvisita?

Utmaningar som knuffar mig i en riktning som jag redan är intresserad av att gå fram i, är ju bara härligt! Som pensionär äger jag min tid och det skulle förvåna mig om jag skulle drabbas av utbrändhet av denna utmaning då jag har förstånd nog att balansera vilken utmaning det vara må med att ganska flitigt nöta det kronblomska sofflocket.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?

Om detta tiger jag som muren.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?

Ja!

 

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB