Nytt projekt

Nytt projekt

I samarbete med SENSUS Studieförbund startar Anoteket ett nytt musikteater projekt, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Moheda socken på 1600-1800 talet.

Teatern tas fram genom ett antal studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden.

Läs mer om projektet här.