2020 Antologi

Ordbryggarna planerar att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.

Titeln är ”Den meningsskapande människan”.
Genre för Antologin är essä/berättelse. De medverkande författarna kommer från  Ordbryggarna.

Utgivare: Anoteket

Redaktionen diskuterar med författarna deras texter och föreslår eventuella ändringar.

Inbjudan till Antologi

Anoteket planerar att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.
Titeln är ”Den meningsskapande människan” och genren är essä/berättelse.
Både etablerade och nya författare är välkomna att lämna ett bidrag.

Ditt bidrag ska vara högst 10 000 tecken inklusive blanksteg (motsvarar ca 10 boksidor).

Skicka ditt korrekturlästa bidrag som Word-fil senast 15 december 2019 till Eva Fodor Velander eva@anoteket.se och skriv i ämnesraden Bidrag till Antologin.

Redaktionen består av några av Ordbryggarna, se www.anoteket.se/ordbryggarna .

Vi har redan ett antal texter men behöver några bidrag till. Vi gör en viss kvalitetsbedömning av de inkomna bidragen men lämnar inte några lektörsutlåtanden. Vi har begränsat utrymme och kan därför inte lova att alla inkomna bidrag kan vara med i antologin. Om ditt bidrag inte kommer med, så behöver det inte betyda att det inte är tillräckligt bra utan att det just nu inte passar in i helheten.

Du får svar senast i februari/mars 2020 om ditt bidrag har fått plats i antologin eller ej.

Utgivningen är planerad till våren/sommaren 2020.

Det är önskvärt att du bor inom rimligt avstånd till Växjö för att hela gruppen ska kunna träffas under våren.

TIDSPLAN

15 dec 2019 – Deadline för att lämna ditt bidrag

jan/feb 2020 – Urval av bidrag är klart och redaktionellt arbete påbörjas

Utgivning: våren/sommaren 2020.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket