Projekt

Våra projekt knyter samman flera av våra intresseområden. Aktuella projekt:

Antologi (Författarrum, Livskvalitet)

Genre för Antologin är essä, men det kommer även att bli andra uttrycksformer som t ex berättelser, poesi, sånger samt bilder och illustrationer m fl om de passar in i temat och helhetsbilden. Utgivare är Anoteket. Redaktionen består av Elisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Olle Larsson och Sven Velander.

Musikteater (Författarrum, Musikverkstad, Folkliv)

Projektet vill skapa en musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Alvesta kommun på 1600-1800 talet – genom ett antal studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket