Antologi

Kittebo Författarrum planerar att ta fram en Antologi med arbetstitel

”Ja till hela livet! – Tankar kring livskvalitet”

Genre för Antologin är essä, men det kan även bli andra uttrycksformer som t ex berättelser, poesi, sånger samt bilder och illustrationer m fl om de passar in i temat och helhetsbilden.

De medverkande författarna kommer från Kittebo Författarrum, Författarrummets vänner och Ordbryggarna.

UtgivareKittebo Författarrum eller Anoteket

RedaktionenElisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Olle LarssonSven Velander
Redaktionen kommer att diskutera med författarna deras texter och föreslå eventuella ändringar om så skulle behövas.

TIDSPLAN

15 mars 2018 – Deadline för att lämna synopsis/beskrivning av det egna bidraget: den bärande/centrala tanken och några beskrivande rader om bidraget.

28 mars 2018 – Redaktionsmöte

Sommar/höst 2018 – Leveransen av olika bidrag påbörjar. Det redaktionella arbetet med prolog/epilog m m påbörjas.

31 januari 2019 – Deadline för att lämna in de färdiga bidragen

Våren 2019 – Arbetet inför utgivning påbörjas. Utgivning: hösten 2019 eller våren 2020. Planering av bokreleaser, PR och marknadsföring.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket