Antologi

Anoteket Författarrum planerar att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.

Genre för Antologin är essä, men det kan även bli andra uttrycksformer som t ex berättelser, poesi, sånger samt bilder och illustrationer m fl om de passar in i temat och helhetsbilden.

De medverkande författarna kommer från Anotekets Författarrum och dess vänner samt  Ordbryggarna.

Utgivare: Anoteket

RedaktionenElisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Olle LarssonSven Velander
Redaktionen diskuterar med författarna deras texter och föreslår eventuella ändringar.

TIDSPLAN

26 jan 2019 - Antologirapsodi på Kulturnatten

13 mars 2019 – Redaktionsmöte

våren 2019 – Deadline för att lämna egna bidrag

Sommar/höst 2019 – Redaktionellt arbete påbörjas

Utgivning: hösten 2019 eller våren 2020. Planering av bokreleaser, PR och marknadsföring.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket