Livsresa med lätt bagage

Lever du det liv du verkligen vill leva eller det som förväntas av andra?

Vem/Vad styr ditt liv?
Hur mycket kan du bestämma själv?
Hur stort inflytande har du över din livssituation i stort?

Hur skulle du kunna få mer tid, mindre stress, mindre bekymmer och större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

En gratis samtalscirkel/filosofisk diskussion om en samlad bild om livskvalitet på riktigt!

Diskutera svaren på dessa frågor med andra för att hitta ett annat sätt att leva genom medvetna val och fokus på det som är verkligen viktigt i ditt liv - ett vardagsliv på dina villkor istället för att följa med strömmen. 

För dig som
- känner att du vill förändra något i ditt liv men vet inte vad och hur
- vill få en övergripande helhetsbild om kvalitén på ditt eget liv ur olika aspekter
- är intresserad av samhällsfrågor ur livskvalitets aspekt

Vi diskuterar konkreta (små eller stora) förbättringar vi kan göra för att komma närmare ett drömliv.

Alternativt titel:

”Vägen mot en mer meningsfull, tillfredsställande och hållbar vardag”

Syfte – att inspirera till reflektion, skapa medvetenhet, väcka tankar och öka förståelse för hur man kan se sin vardag på ett annat sätt.

Mål - att fördjupa sig i ämnet och få olika insikter och reflektioner. Vi återkommer inom kort med ett förslag på ett spännande och kreativt sätt du kan använda dessa tankar på.

Upplägg - 3 gratis sammankomster under hösten 2019, du behöver inte vara med alla gånger utan kan komma endast de gånger du önskar.

Vi återkommer inom kort med datum och tider. Plats är i Växjö.

Möjliga ämnesområden att diskutera:

  • livstillfredsställelse, välbefinnande, upplevelse av meningsfullhet, minska dina måsten, från negativ till positiv motivation
  • från tidsbrist/tidstjuvar/stress/utmattning/olust och ”den kokta grodan” till ett harmoniskt livstempo
  • en hållbar vardag, bort från ekorrhjulet och digitalt överflöd, hur förenkla ett alltför komplext liv
  • livsstil, levnadsvanor, matvanor, vad processad mat och tillsatser i maten gör med oss och hur det kan undvikas

Diskussionsledare: Eva Fodor Velander
Eva är en vagabond som efter många års letande och otaliga resor har äntligen kommit till ro och hittat sitt eget sätt att leva. Idag driver hon kulturcentret Anoteket tillsammans med sin man Sven.
Fast deras motto är ”Långsamhet i tid och rum”, har de ett ganska högt tempo, men det är de själva som styr det.
För dem betyder livskvalitet att kunna säga ja till hela livet.

Exempel på några böcker i ämnet:

Spelregler för våra samtal:
• Det personliga vi delar stannar i gruppen.
• Vi värdesätter att få ta del av andras perspektiv. Vi avbryter inte varann, du ska få sätta ord på dina tankar, utan att behöva förklara/försvara.
• Det är ok att ändra sig/vara tyst.

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB