Författarrum

Anotekets Författarrum är en samlingsplats för kreativa skribenter med ambition att lyfta fram ”det skrivna och det talade ordet” och inspirera till skapande. De har alla en anknytning till oss genom att ha/haft samarbete med oss.
Vår vision är att stärka lusten att berätta och se värdet med orden samt att skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

 

 

Musikverkstad

Sven har sedan tidiga tonåren lyssnat på och utövat musik i form av trummor och gitarr. Senare började han komponera musik, har skrivit ca 250 sånger inom rock och pop och har även spelat i några ”replokalsband”. All musik han spelar idag i olika konstellationer är skapad av honom själv. Melodierna sträcker sig mellan visa och rock. Texterna är hämtade ur dikt och verklighet och handlar ofta om en analys över den tid vi lever med ett stänk av sarkasm, ironi och humor.

Livskvalitet

Alla dessa (var)dagar som kommer och går - Det är ditt liv det handlar om! När senast har du stannat upp och reflekterat över det? Livskvalitet handlar inte om pengar, framgång eller ägodelar, utan om din egen upplevelse om din situation och framtida möjligheter. Lever du det liv som DU verkligen vill leva eller det som förväntas av andra? Vem/Vad styr ditt liv? Hur mycket kan du bestämma själv? Hur stort inflytande har du över din livssituation i stort?

Folkliv

Bildföreläsningar - Föreläsningar med bilden som verktyg inom etnologi och historia t ex ”Kloka gubbar och visa käringar om gammal folkmedicin", "Troll i myt och verklighet" samt "Småländska original" med utgångspunkt från min fars Rune Velanders efterlämnade bildarkiv, från slutet av 1950-talet. Släktforskningskursen "Släktforskning på mitt sätt – En nybörjarguide" erbjuder dig en grundläggande kännedom om släktforskning för att du på ett enkelt sätt ska kunna släktforska på egen hand.

Musikteater

Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humle och Korne
Projektägare: Studieförbundet Sensus Östra Götaland
Projektledare/producent: Eva Fodor Velander

Projektet vill skapa en musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Alvesta kommun på 1600-1800 talet – genom ett antal studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket