Unikt och heltäckande koncept med de viktigaste detaljerna som bär upp helheten

  • Känner du att det är svårt att nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat?
  • Vill du bli bättre på att föreläsa och/eller tala/berätta?
  • Vet du hur du får flera nöjda kunder och uppdragsgivare?

Retorikkurs för grupper och/eller personlig coachning.

Kursen består av en serie pedagogiskt upplagda och interaktiva föreläsningar med olika element av inspiration och information och många praktiska övningar och rollspel för aktiv inlärning.

Kursen tar hänsyn till deltagarnas specifika behov och personliga intressen och vi använder konkreta exempel kring deltagarnas egna praktiska erfarenheter och upplevelser. Mellan de olika sammankomsterna får deltagarna hemuppgifter.

Kursen ges både online/på distans eller på plats.

Kontakta oss för mer info!

Målgrupp

För dig som vill ha en bättre och säkrare grund att stå på i din kommunikation i en mångkulturell omvärld. Välj mellan:

  • Retorik för alla (på arbetet med kollegor och i privata relationer med familj, vänner, grannar och bekanta)
  • Retorik för föreläsare/talare (med din publik)
  • Retorik för småföretagare/enteprenörer (med dina kunder, uppdragsgivare, affärsbekanta och samarbetspartners)

Kontakta oss för mer info!

Ur innehållet

Delarna plockas efter deltagarnas egna personliga önskemål

Målformulering - Ditt eget konkreta och SMARTa mål med kursen samt uppgiftsformulering för kursen med tanke på dina egna önskemål.

Storytelling - Att dramaturgiskt förpacka sitt berättarkapital, utmaningar, byggstenar och verktygslåda, språk, dramaturgi, publiken som medskapare av din story, berättelsens grundstenar, publiksituationer m m.

Retorik - Retorikens historia, grunder och principer, tre former av övertygelse: logos, patos och etos, konsten att tala och få publiken att lyssna, hur fånga/hålla uppe intresset, retorik och humor, argumentationsteknik, att tala inför folk, kroppsspråk, nervositet, retoriktips, att förbereda tal m m.

Presentationsteknik – Ca 20 olika presentations-former (muntliga och skriftliga), hisspresentation, målgruppsanalys, hur formulera sitt budskap, reaktionssegmentering, de vanligaste missarna, olika hjälpmedel, framförande m m.

Argumentationsteknik - Grunderna i skicklig argumentationsteknik, disposition av dina argument, att byta perspektiv m m.

Förhandlingsteknik - Grundläggande förhandlingsteknik, vanliga förhandlingssituationer, före-under-efter förhandlingen, förhandlings-strategi, ett bra avslut m m.

Performance lecture – Föreläsningsföreställning (kunskapsförmedling med teater som verktyg, konst som existerar när den pågår), balans på gränsen mellan konst och akademi, aspekter av drama och bild/ljud/gestaltning m m.

Kulturskillnader när de inte syns - Vad är kultur, kulturkrock, mentalitet, oskrivna regler, bemötande, social kompetens, mångfald, interkulturell kommunikation,  bubble hopping m m.

Självförståelse – Fokus på självkännedom, kommunikationsförmåga och din relation med din publik, beteenden, självinsikt, känslor och rädslor, manipulation, att vara personlig eller privat, hur öka förståelsen mellan dig och din publik, underskattade förmågor och dolda talanger m m.

Hur hantera en besvärlig publik - Framförande, retoriska mål, olika typer av publik, att hantera nervositet på kort och lång sikt, sammanfattande tips för framförandet.

Sammanfattning och avslut med provpresentationer av deltagarna.

Kontakta oss för mer info!

Röster från kursdeltagare

Kursen överträffade mina förväntningar!

Jag har gått på många säljkurser men ingen har någonsin pratat om retorik! Det var berikande att lära sig att tänka efter hur man pratar, når ut och argumenterar, det har man alltid nytta av i alla sammanhang. Jag har inte saknat något och kan inte heller komma på några förbättringar. Kursen får högst betyg! (Ewa Ahlström Hernblad, Älvsjö)

Jättespännande kurs och läraren var  fantastisk!

Den inspirerande kursen har gett mig mycket kunskap och lärt mig tänka utanför boxen vad gäller retorik och storytelling. Jag har särskilt uppskattat de lärorika övningarna samt avsnitten om performance lecture. Kursen var heltäckande och jag saknade inget som jag behövde. (Svitlana Sakhno, Sollentuna)

Jättebra och lärorik kurs och läraren har varit fantastisk!

Kursen har haft ett lagom tempo, en tydlig struktur och bra balans mellan teori och praktisk tillämpning. Jag har fått en större förståelse för storytelling och retorikens uppbyggnad. Nyttigast för att bli en bra föreläsare var alla tips, råd och redskap jag har fått för att ta fram en presentation och vad jag bör tänka på vid framförandet. De teoretiska momenten har gett mig även bättre självförståelse och kunskap om hur jag kan skapa en bra struktur. Jag känner att jag har lärt mig mycket, men jag vill lära mig mer! (Joakim Hammar, Kalmar)

Jag ska rekommendera kursen till andra!

Kursen lärde mig att våga prova! Kursmaterialet var mycket bra och jag kommer att ha stor nytta av och kan tillämpa de kunskaper jag fått både på mitt arbete och i min vardag. Kursledaren har både kompetens och engagemang i högsta grad! (Susanne Wredberg, Stockholm)

En nyttig kurs för blivande föreläsare!

Kursen gav mig mycket kunskap och hemuppgifterna var jättebra! Jag kände att jag kunde påverka innehållet i kursen. Jag har lärt mig mycket om hur man på olika sätt kan presentera och föreläsa. Kursledarna var kunniga och engagerade, jag kan verkligen rekommendera denna kurs till alla! (Emma Lindblad, Kalmar)

Storytelling och kulturskillnader gav mig störst behållning!

Informationen om olika presentationstekniker gav mig mycket kunskap för att kunna bli en bra föreläsare. Det var mycket nyttigt att vi fick hålla föreläsningar i slutet av kursen och kunde inspirera varandra! (Jakob Larsson, Kalmar)

--- o ---

"Jag är jätteglad att jag har anmält mig till denna fantastiska kursen!"

"Heltäckande kurs med nyttiga och effektiva övningar"

"Jag har fått redskap och nycklar till hur jag kan förbättra mig som föreläsare"

"Jättebra kurs , lagom tempo och tydlig struktur"

"Bra balans mellan teori och övning"

"Jag har fått flera AHA-upplevelser och bekräftelser"

"Kursen var lärorik och rolig"

"Jag har fått förståelse för storytelling"

"Jag är mycket nöjd och lärt mig mycket men vill lära  mer!"

"Kursen var givande och inspirerande"

"Jag har nu lättare att prata inför andra!"

"Har fått mer struktur"

"Har fått tips för rösten och hur jag ska tala"

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • RetoRik - kurser i praktisk retorik, storytelling och presentationsteknik m m
  • Mikroförlag
  • Bok-/musikscen - litterära musikframträdanden
  • Föreläsningar och kurser samt FilosofiForum

Vi är intresserade av att skapa nya tvärkulturella samarbetsformer.

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB