Litterärerna

Författarna som skriver i våra antologier (från vänster till höger):

Översta raden: , Anna-Lisa Ternelius, AnnMari Brenckert, Anton Malmqvist, Bengt Hamedani, Elisabeth Jönsson, Elisabeth Westlund, Eva Fodor Velander, Eva Linnér, Gun-Britt Bergström Lindell

Mittersta raden: Gunnel Setterberg, Hilda Bjerstedt, Indira Ruiz Lundgren, Ingrid Elf, Karin Nilsson, Karina Beijer, Leif Svensson, Lena Dirsäter, Lena Millinger, Lisa Fransson, Lotta Hellström

Nedersta raden: Magdalena Chandrakaí, Magnus Lundgren, Mailis Stensman, , Marianna Agetorp, Patrick Hassel-Zein, Rayeheh Hamedani, Susanne Gäre, Susanne Sinclair, Sven Velander, Yamile Johansson, Åsa Oxenmyr.

Stödmedlemmar (Ej på bild):

Anna Barnett, Bengt-Göran Söderlind, Charlotte Eliasson, Kerstin Gansmark, Kjell Malm, Magnus Persson, Maj Örtendal, Malena Johansson, Marre Wirén, Olga Svensson Richter, Wolfgang Zein.

Nätverket startades i Älmhult och fler än häften av medlemmarna är från eller har anknytning till Älmhult, men vi har även författare från andra delar av Småland (5 i Kalmar/Växjö), Skåne (5), Östergötland (1), Stockholm (4) och England (1).

Litterärerna är en gemensam plattform med tvärkulturella inslag, där vi kan träffa likasinnade och känna ettsammanhang, där vi kan inspirerasoch utvecklassamt där vår synlighet ökar. Medlemskapet är kostnadsfritt och medför inga förpliktelser. Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden.

Alla skrivsugna är välkomna i nätverket, både de som har gett ut en bok/flera böcker eller planerar/håller på att skriva en bok. Alla medlemmar får uppträda på våra arrangemang. Vill du bli medlem? Skicka ett mail med några rader om dig/ditt författarskap till eva (at) anoteket.se

Pågående projekt:

1 JULBOK och JULBOKMÄSSA – 17 deltagare

 
Startmöte 7 jan och Inspirationsföreläsning ”Teman och motiv som används i julberättelser”24 mars med Piia Posti fil. dr och lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Julboken ska innehålla egenskrivna alster med skiftande innehåll för hela familjen och för många olika smaker. För inspiration: Litterär julklappslåda. Sista dag för att skicka in bidrag till julboken är söndag 2 juni. Boksläpp och julbokmässa med musik och glöggmingel på lördag 30 nov på Älmhults bibliotek.

2 ”SKRIV för att MINNAS”

Vi har haft 3 spännande kvällar (10/1, 11/1 och 2/3) med dig och dina berättelser i fokus. Nu är det dags att sätta sig ner och skriva era minnen! Projektet kommer att avslutas med en antologi. Varmt välkomna att skicka in texter kontinuerligt. Vi har just nu ingen deadline.

3 MIKRONOVELL – 18 deltagare

Fantastiskt startmöte 28 jan – Vi fördjupade oss tillsammans i mikronovellernas gåtfulla värld där man undrar vad som blir sagt utan att det sägs och hur man säger så mycket som möjligt med så få ord som möjligt. Mikronovell utmaningen: Att skriva en fullgod historia på några få rader genom att uttrycka sig kärnfullt.

Inspirationsträff 7 mars – Vi läste upp våra mikronoveller och vi ser redan nu att vi kommer att ha flera olika teman, stilar och sinnesstämningar i våra mikronoveller, vilket gör att vår kommande mikronovell antologi kommer att få både bredd och djup.

Nästa träff: söndag 28 april kl 19-21 via ZOOM.

4 NYCKELORDSSTAFETT – 12 deltagare

Stafettnoveller i 11 grupper hittills. Varje grupp startar med ett antal nyckelord, dessa ska vara med i novellen enligt vissa regler. Nya grupper är planerade! Välkommen med förslag!

Kommande aktiviteter 2024:

  • Sommarträff i juli
  • Höstens nätverksträff på Älmhults bibliotek:
    • aug/sept – Tema: provtryck Julbok
    • oktober – Tema: program boksläpp Julbok
  • Kronobergs bokmässa 23 nov i Växjö

Genomförda aktiviteter/projekt 2024:

Onsdag 17 april kl 17 – Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/ZOOM)

Totalt var vi 19 författare (11 IRL på plats och 8 via ZOOM). Vi diskuterade 8 pågående projektidéer (varav 3 nya: Poesibok, Barnbok och Essäsamling om Ledarskap), samt en sommarträff.

Onsdag 3 april kl 17 – Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Totalt var vi 16 författare (11 IRL på plats och 5 via TEAMS). Över 80 inlämnade bidrag till våra antologier: julbok 28 st, Skriv för att minnas 12 st, mikronovell 35 st och nyckelordsstafett 11 st. Nya projektidéer: Barnboksantologi, Essäsamling om ledarskap, Litterärerna på scen och Poesibok.

Genomförda aktiviteter/projekt 2023:

Onsdag 8 november kl 17 – Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Totalt var vi 16 författare (8 IRL på plats och 8 via TEAMS) vid nätverksmötet med samtal kring NYA PROJEKT under 2024: gemensamma och enskilda skrivaktiviteter under vintern: nyckelordsstafettoch mikronovell, julbok och julmässa samt projektet ”SKRIV FÖR ATT MINNAS”, den gamla generationens berättelser om livet förr ur den lilla människans perspektiv.

Release party Min plats i livet 21 oktober på Älmhults bibliotek

Totalt var vi ca 30 personer närvarande under det 2 timmar långa programmet med musik, författarsamtal, uppläsningar och mingel. Läs mer om boken här.

Onsdag 4 okt kl 17:30 Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Programmet för boksläppet 21 okt fastställdes, marknadsföring diskuterades. Läs mer om boken här.

Onsdag 23 aug kl 17 Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Provtrycket av Litterärernas antologi presenterades för författarna, idéer till programmet för boksläpp diskuterades.

Söndag 21 maj – Litterärt musikarrangemang”Vägen till att bli författare”. Plats: Möckelsnäs.

Fyra författare från Författarnätverket Litterärerna berättade i ord och ton om sin väg till författarskap.På bilden nedan: Sven Velander, Lena Millinger, Maj J Örtendal och Eva Fodor Velander. Nedre raden i mitten: Bengt Hamedani. Läs mer här.
Foto: Lena Millinger och Eva Fodor Velander

Författarträff 15 mars – Tema: Antologi ”Min plats i livet”

Vi var 7 författare på plats och 3 författare via länk, en från England och en från Senegal. Samtal kring skapandeprocess skrivande och bokens struktur.

Författarträff 7 feb – Tema: ”Högläsning ur egna böcker”

Vi läste för varandra särskilt utvalda stycken (framför allt miljöbeskrivningar och gestaltning) ur våra egna böcker och varvar uppläsningen med diskussioner med fokus på att framföra sitt alster på ett tilltalande sätt samt att utveckla och finputsa miljöbeskrivningar samt gestaltning.

Genomförda aktiviteter 2022:

Adventsbokmarknad med glöggmingel 26 nov på Älmhults bibliotek

Författarträff 18 oktober- Tema: Författare på Instagram och Digitala böcker

Snabbgenomgång Instagram konto, inlägg, nyhetsflöde, algoritmer och marknadsföring. Uppkomst av digitala böcker och skillnad mellan e-bok och ljudbok. Författarpaket med alla bokformat, målgrupper och exempelkalkyl. Vad  ska man debutera med? Möjliga samarbeten och programmet på glöggminglen 26 nov på Älmhults bibliotek.

Författarträff 15 sept – Tema: Marknadsföring av böcker

Din författarplattform och din strategiska handlingsplan för att bygga upp ditt författarskap: ditt varumärke, författarbiografi, egna kanaler till läsarna, marknadsplan för din bok, säljande budskap, publikrelationer, press, releasefest, recensioner. Dina marknadsföringskanaler: bloggturné/gästblogginlägg, gerillamarknadsföring (oväntade platser/samarbeten), specialevent beroende på temat för dina böcker m m.

Sommarerbjudande 2022 – Synlighet ”Kultur i Småland”

Under sommaren gavs följande 10 författare i nätverket möjligheten att presentera sig i ord och bild i Facebook gruppen ”Kultur i Småland”: Anna Barnett, Eva Linnér, Mailis Stensman, Lisa Fransson, Lena Millinger, Åsa Oxenmyr, Anton Malmqvist, Eva Fodor Velander, Kerstin Gansmark och Sven Velander.

Läs mer.

Litteraturrunda 7 maj

En fantastiskt trevlig dag med musik, sång, paneldiskussion och mycket intressanta och inspirerande framträdanden med hög kvalitet av lokala författare. Läs mer.

Författarträff 5 april – Tema: Program Litteraturrundan 7 maj

Den 5 april diskuterade vi detaljerna kring programmet för Litteraturrundan den 7:e maj.

Författarträff 15 mars – Tema: Syfte och mål med nätverket

På vår första träff hade vi en kort presentationsrunda (vem är vem och vad har man för behov), sedan diskuterade vi syfte och mål med nätverket samt tog fram ett programförslag för Litteraturrundan 7 maj (vad var och en vill bidra med).

Författarnätverket Litterärerna Älmhult

I mars 2022 startade vi författarnätverket ”Litterärerna” för författare med anknytning till Älmhult med omnejd. Nätverket är ett samarbete mellan Älmhults bibliotek och Anoteket Mikroförlag.

NÄTVERKETS SYFTE är att samla lokalförfattarna på en gemensam plattform där de kan inspireras och utvecklas samt där deras synlighet ökar.

NÄTVERKETS MÅL är att främja och utveckla lokal litteratur, läsande och skrivande genom att ge åhörarna intellektuella, emotionella och estetiska upplevelser under olika arrangemang.