Litterärerna

Författarna (från vänster till höger):

Översta raden: Anna Barnett, Anna-Lisa Ternelius, AnnMari Brenckert, Anton Malmqvist, Bengt Hamedani, Elisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Eva Linnér
Mittersta raden: Gun-Britt Bergström Lindell, Hilda Bjerstedt, Ingrid Elf, Karin Nilsson, Kerstin Gansmark, Kjell Malm, Lena Dirsäter, Lena Millinger, Lisa Fransson, Magdalena Chandrakaí
Nedersta raden: Mailis Stensman, Maj Örtendal, Marianna Agetorp, Marre Wirén, Olga Svensson Richter, Patrick Hassel-Zein, Rayeheh Hamedani, Susanne Sinclair, Sven Velander, Åsa Oxenmyr.

Ej på bild: Bengt-Göran Söderlind, Charlotte Eliasson, Magnus Persson, Susanne Gäre.

De flesta av medlemmarna är från eller har anknytning till Älmhult, men vi har även författare från andra delar av Småland, Skåne, Östergötland, Stockholm och England.

Litterärerna är en gemensam plattform med tvärkulturella inslag, där vi kan träffa likasinnade och känna ett sammanhang, där vi kan inspireras och utvecklas samt där vår synlighet ökar.
Medlemskapet är kostnadsfritt och medför inga förpliktelser.

Kommande aktiviteter 2024:

Varmt välkommen att ANMÄLA DITT INTRESSE för någon/några av dessa aktiviteter. SENAST 30 november behöver jag din anmälan! Anmälan är INTE bindande och betyder bara att du är intresserad och vill veta mer! Mer info kommer till dem som anmäler sig till någon/några av aktiviteterna.

1 NYCKELORDSSTAFETT – Gemensam skrivaktivitet – Start 3 december
2 MIKRONOVELL – Skrivaktivitet – Start jan 2024
3 PROJEKT ”Skriv för att minnas” – I samarbete med SENSUS
 • Ons 10 jan kl 18-20  Del 1, Strömsnäsbruk vandrarhem, Fågelvägen 2
 • Tors 11 jan kl 18-20 Del 2, Stinsens vävstuga, Skolgatan 3, Älmhult (mittemot biblioteket)
 • Lör 2 mars kl 10-14 ”Skriv för att minnas” Inspirationsdag/workshop, Älmhults bibliotek, Skolgatan 1
4 JULBOK och JULBOKMÄSSA – Start feb 2024

Julboken blir en litterär blandning av egna alster med skiftande innehåll: julnoveller, juldikter, julsagor, julessäer, julanekdoter, skämthistorier, julteckningar, speciella/gamla julrecept, korta julhistorier i form av tecknad serie m m.

Julboken kommer att presenteras på en julbokmässa i november/december.

Genomförda aktiviteter 2023:

Onsdag 8 november kl 17 – Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Presentation av och diskussion kring NYA PROJEKT:

 • ”SKRIVA FÖR ATT MINNAS”, ett projekt i samarbete med Sensus studieförbund. Vi ska samla in den gamla generationens berättelser om livet förr ur den lilla människans perspektiv.
 • Gemensamma skrivaktiviteter under vintern. Resultatet kan kanske mynna ut i en ny antologi.

Release party Min plats i livet 21 oktober på Älmhults bibliotek

Totalt var vi ca 30 personer närvarande under det 2 timmar långa programmet med musik, författarsamtal, uppläsningar och mingel.
Läs mer om boken här.

Onsdag 4 okt kl 17:30 Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Programmet för boksläppet 21 okt fastställdes, marknadsföring diskuterades. Läs mer om boken här.

Onsdag 23 aug kl 17 Nätverksträff (Älmhults Bibliotek/TEAMS)

Provtrycket av Litterärernas antologi presenterades för författarna, idéer till programmet för boksläpp diskuterades.

Söndag 21 maj – Litterärt musikarrangemang”Vägen till att bli författare”. Plats: Möckelsnäs.

Fyra författare från Författarnätverket Litterärerna berättade i ord och ton om sin väg till författarskap 21 maj kl 14-16, Orangeriet, Möckelsnäs.
“Från 1600-talets Småland till 2000-talets Afrika” och “Från språket till retoriken”
Från vänster till höger på bilden nedan: Sven Velander, Lena Millinger, Maj J Örtendal och Eva Fodor Velander. Nedre raden i mitten: Bengt Hamedani. Läs mer här.
Foto: Lena Millinger och Eva Fodor Velander

Författarträff 15 mars – Tema: Antologi ”Min plats i livet”

Vi var 7 författare på plats och 3 författare via länk, en från England och en från Senegal. Två författare har anmält sig till stafettnovell skrivningen!

Skapandeprocess skrivande – Egna erfarenheter av skrivande i allmänhet och av stafettnoveller i synnerhet. En sammanfattning av våra tankar ska komma med i antologin som inledning till Stafettnovell delen..

Bokens struktur – Del 1 blir Stafettnoveller och Del 2 Egna berättelser. Dessutom blir det förord/inledning per del samt författarpresentationer i slutet av boken.

Författarträff 7 feb – Tema: ”Högläsning ur egna böcker”

Vi läste för varandra särskilt utvalda stycken (framför allt miljöbeskrivningar och gestaltning) ur våra egna böcker och varvar uppläsningen med diskussioner med fokus på:

 • Framföra sitt alster på ett tilltalande sätt: ögonkontakt, tydlighet/artikulering, rösten (satsmelodi, betoning, röststyrka), varierat tempo, mikropauser, kroppsspråk och mimik, retoriska frågor m fl.
 • Utveckla och finputsa
  • miljöbeskrivningar: skapa en levande omgivning, bygg upp en stämning, använd flera sinnesintryck istället för att berätta hur det ser ut, beskriv miljön vid en bestämd tillfälle och låt läsaren indirekt förstå tidpunkten för handlingen m fl.
  • gestaltning: byta ut den raka beskrivningen, låt karaktärens handlingar tankar och reaktioner visa istället för att säga rakt ut, visa istället för att säga, handling istället för adjektiv, ge information indirekt mellan raderna, förmedla stämning, närma sig karaktären istället för att distansera, låt läsaren komma närmare handlingen, öppna för tolkning av läsaren, låt läsaren lära känna och tolka berättelsen på egen hand m fl.

Genomförda aktiviteter 2022:

Adventsbokmarknad med glöggmingel 26 nov på Älmhults bibliotek

Författarträff 18 oktober- Tema: Författare på Instagram och Digitala böcker

Snabbgenomgång Instagram konto, inlägg, nyhetsflöde, algoritmer och marknadsföring. Uppkomst av digitala böcker och skillnad mellan e-bok och ljudbok. Författarpaket med alla bokformat, målgrupper och exempelkalkyl. Vad  ska man debutera med?

Vi har även pratat om möjliga samarbeten och om programmet på den kommande glöggminglen 26 nov på Älmhults bibliotek.

Författarträff 15 sept – Tema: Marknadsföring av böcker

Din författarplattform och din strategiska handlingsplan för att bygga upp ditt författarskap: ditt varumärke, författarbiografi och profiltext, egna kanaler till läsarna, RRR: räckvidd, rykte, relevans. Boksläpp/lansering: marknadsplan för din bok, säljande budskap, hisspresentation, publikrelationer, press, releasefest, recensioner. Dina marknadsföringskanaler: bloggturné/gästblogginlägg, gerillamarknadsföring (mikro teater, flyers, tävlingar, oväntade platser/samarbeten), specialevent beroende på temat för dina böcker som t ex: ”Dövas dag”, Dyslexi mässa, Läromedelsmässa, SmåLit, Barnboksmässa i Lund, Släktforskningsdagar, m m samt event på bokhandel, skolor, bibliotek m m.

Sommarerbjudande 2022 – Synlighet ”Kultur i Småland”

Under sommaren gavs följande 10 författare i nätverket möjligheten att presentera sig i ord och bild i Facebook gruppen ”Kultur i Småland”: Anna Barnett, Eva Linnér, Mailis Stensman, Lisa Fransson, Lena Millinger, Åsa Oxenmyr, Anton Malmqvist, Eva Fodor Velander, Kerstin Gansmark och Sven Velander.

Läs mer.

Litteraturrunda 7 maj

En fantastiskt trevlig dag med musik, sång, paneldiskussion och mycket intressanta och inspirerande framträdanden med hög kvalitet av lokala författare. Läs mer.

Författarträff 5 april – Tema: Program Litteraturrundan 7 maj

Den 5 april diskuterade vi detaljerna kring programmet för Litteraturrundan den 7:e maj.

Författarträff 15 mars – Tema: Syfte och mål med nätverket

På vår första träff hade vi en kort presentationsrunda (vem är vem och vad har man för behov), sedan diskuterade vi syfte och mål med nätverket samt tog fram ett programförslag för Litteraturrundan 7 maj (vad var och en vill bidra med).

Författarnätverket Litterärerna Älmhult

I mars 2022 startade vi författarnätverket ”Litterärerna” för författare med anknytning till Älmhult med omnejd. Nätverket är ett samarbete mellan Älmhults bibliotek och Anoteket Mikroförlag.

NÄTVERKETS SYFTE är att samla lokalförfattarna på en gemensam plattform där de kan inspireras och utvecklas samt där deras synlighet ökar.

NÄTVERKETS MÅL är att främja och utveckla lokal litteratur, läsande och skrivande genom att ge åhörarna intellektuella, emotionella och estetiska upplevelser under olika arrangemang.

Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden.

I princip alla skriv- och läsintresserade är välkomna i nätverket, både de som har gett ut en bok/flera böcker eller planerar/håller på att skriva en bok. Alla får uppträda på våra arrangemang.