Litterärerna

Författarna (från vänster till höger):

Anna Barnett, Anna-Lisa Ternelius, Anton Malmqvist, Bengt Hamedani, Elisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Eva Linnér, Gun-Britt Lindell, Ingrid Elf, Kerstin Gansmark, Kim Golden-Malmgren, Kjell Malm, Lena Millinger M L Dieme, Lisa Fransson, Mailis Stensman, Maj Ortendal, Marianna Agetorp, Marre Wirén, Olga Svensson Richter, Patrick Hassel-Zein, Sven Velander, Åsa Oxenmyr.

Ej på bild: Magnus Persson, Malena Johansson och Thomas Holden

Pågående aktiviteter 2023:

Aktiviteterna Stafettnovelloch Novellsamlingen Min plats på jorden” pågår.
Vi är 9 författare som skriver på 8 stafettnoveller och 11 författare kommer att skicka in en eller två noveller till novellsamlingen (hittills har vi fått in 11 egna noveller). Vi har också haft ett antal zoom-möten, där vi diskuterade stafettnovellerna i olika grupper.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse för novellsamlingen. Deadline för att skicka in sin novell är 1 maj. Boksläpp under hösten på Älmhults bibliotek.

Kommande aktiviteter 2023:

Söndag 21 maj – Litterärt musikarrangemang för allmänheten med temat ”Vägen till att bli författare”. Plats: Orangeriet i Möckelsnäs. Läs mer här.

Okt/nov – Boksläpp Litterärerna på Älmhults Bibliotek – En gemensam novellsamling med titeln ”Min plats på jorden”

Genomförda aktiviteter 2023:

Författarträff 15 mars – Tema: Novellsamling ”Min plats på jorden”

Vi var 7 författare på plats och 3 författare via länk, en från England och en från Senegal. Två författare har anmält sig till stafettnovell skrivningen!

Skapandeprocess novellskrivning – Egna erfarenheter av novellskrivning i allmänhet och av stafettnoveller i synnerhet. En sammanfattning av våra tankar ska komma med i novellsamlingen som inledning till Stafettnovell delen..

Bokens struktur – Del 1 blir Stafettnoveller och Del 2 Egna noveller. Dessutom blir det förord/inledning per del samt författarpresentationer i slutet av boken.

Omslagsidéer – Vi har en gemensam idé på en svartvit teckning.

Författarträff 7 feb – Tema: ”Högläsning ur egna böcker”

Vi läste för varandra särskilt utvalda stycken (framför allt miljöbeskrivningar och gestaltning) ur våra egna böcker och varvar uppläsningen med diskussioner med fokus på:

  • Framföra sitt alster på ett tilltalande sätt: ögonkontakt, tydlighet/artikulering, rösten (satsmelodi, betoning, röststyrka), varierat tempo, mikropauser, kroppsspråk och mimik, retoriska frågor m fl.
  • Utveckla och finputsa
    • miljöbeskrivningar: skapa en levande omgivning, bygg upp en stämning, använd flera sinnesintryck istället för att berätta hur det ser ut, beskriv miljön vid en bestämd tillfälle och låt läsaren indirekt förstå tidpunkten för handlingen m fl.
    • gestaltning: byta ut den raka beskrivningen, låt karaktärens handlingar tankar och reaktioner visa istället för att säga rakt ut, visa istället för att säga, handling istället för adjektiv, ge information indirekt mellan raderna, förmedla stämning, närma sig karaktären istället för att distansera, låt läsaren komma närmare handlingen, öppna för tolkning av läsaren, låt läsaren lära känna och tolka berättelsen på egen hand m fl.

Genomförda aktiviteter 2022:

Adventsbokmarknad med glöggmingel 26 nov på Älmhults bibliotek

Författarträff 18 oktober- Tema: Författare på Instagram och Digitala böcker

Snabbgenomgång Instagram konto, inlägg, nyhetsflöde, algoritmer och marknadsföring. Uppkomst av digitala böcker och skillnad mellan e-bok och ljudbok. Författarpaket med alla bokformat, målgrupper och exempelkalkyl. Vad  ska man debutera med?

Vi har även pratat om möjliga samarbeten och om programmet på den kommande glöggminglen 26 nov på Älmhults bibliotek.

Författarträff 15 sept – Tema: Marknadsföring av böcker

Din författarplattform och din strategiska handlingsplan för att bygga upp ditt författarskap: ditt varumärke, författarbiografi och profiltext, egna kanaler till läsarna, RRR: räckvidd, rykte, relevans. Boksläpp/lansering: marknadsplan för din bok, säljande budskap, hisspresentation, publikrelationer, press, releasefest, recensioner. Dina marknadsföringskanaler: bloggturné/gästblogginlägg, gerillamarknadsföring (mikro teater, flyers, tävlingar, oväntade platser/samarbeten), specialevent beroende på temat för dina böcker som t ex: ”Dövas dag”, Dyslexi mässa, Läromedelsmässa, SmåLit, Barnboksmässa i Lund, Släktforskningsdagar, m m samt event på bokhandel, skolor, bibliotek m m.

Sommarerbjudande 2022 – Synlighet ”Kultur i Småland”

Under sommaren gavs följande 10 författare i nätverket möjligheten att presentera sig i ord och bild i Facebook gruppen ”Kultur i Småland”: Anna Barnett, Eva Linnér, Mailis Stensman, Lisa Fransson, Lena Millinger, Åsa Oxenmyr, Anton Malmqvist, Eva Fodor Velander, Kerstin Gansmark och Sven Velander.

Läs mer.

Litteraturrunda 7 maj

En fantastiskt trevlig dag med musik, sång, paneldiskussion och mycket intressanta och inspirerande framträdanden med hög kvalitet av lokala författare. Läs mer.

Författarträff 5 april – Tema: Program Litteraturrundan 7 maj

Den 5 april diskuterade vi detaljerna kring programmet för Litteraturrundan den 7:e maj.

Författarträff 15 mars – Tema: Syfte och mål med nätverket

På vår första träff hade vi en kort presentationsrunda (vem är vem och vad har man för behov), sedan diskuterade vi syfte och mål med nätverket samt tog fram ett programförslag för Litteraturrundan 7 maj (vad var och en vill bidra med).

Författarnätverket Litterärerna Älmhult

I mars 2022 startade vi författarnätverket ”Litterärerna” för författare med anknytning till Älmhult med omnejd. Nätverket är ett samarbete mellan Älmhults bibliotek och Anoteket Mikroförlag.

NÄTVERKETS SYFTE är att samla lokalförfattarna på en gemensam plattform där de kan inspireras och utvecklas samt där deras synlighet ökas.

NÄTVERKETS MÅL är att främja och utveckla lokal litteratur, läsande och skrivande genom att ge åhörarna intellektuella, emotionella och estetiska upplevelser under olika arrangemang.

Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden.

I princip alla skriv- eller läsintresserade är välkomna i nätverket, särskilt de som planerar eller håller på att skriva en bok. De som har gett ut minst en bok, får uppträda på våra arrangemang.