Litterära musikframträdanden - Texterna i den litterära delen är hämtade från våra egna böcker, essäer, musikteatermanus och Svens sångtexter.

Musiken är skapad av Sven själv (både text och musik). Melodierna sträcker sig mellan visa, pop och rock. Sångtexterna är hämtade ur dikt och verklighet och handlar ofta om en analys över den tid vi lever i med ett stänk av ironi och humor. Totalt har Sven skrivit ca 250 sånger, hela repertoaren till alla litterära och musikaliska konstellationer.

Litterära musikkonstellationer:

Musikkonstellationer:

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • RetoRik - kurser i praktisk retorik, storytelling och presentationsteknik m m
  • Mikroförlag
  • Bok-/musikscen - litterära musikframträdanden
  • Föreläsningar och kurser samt FilosofiForum

Vi är intresserade av att skapa nya tvärkulturella samarbetsformer.

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB