2020 Antologi

Anoteket kommer att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.

Preliminär titel: ”Den meningsskapande människan”.

Genre för Antologin är essä, berättelse och dikt. 

Utgivare: Anoteket

Både etablerade och nya författare har skickat in sina bidrag.

Preliminär TIDSPLAN

Mars Gemensamt möte med alla författarna om detaljer kring utgivning: tidplan, förlagsavtal, omslag, titel på Antologin, struktur, bilder, marknadsföring, bokrelease m m.

April/Maj Redaktionellt arbete

Juni Antologin skickas på tryck

Sommar Utgivning/Release

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket