2020 Antologi

Anoteket kommer att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.

Preliminär titel: ”Den meningsskapande människan”.

Genre för Antologin är essä/berättelse. 

Utgivare: Anoteket

Både etablerade och nya författare har skickat in sina bidrag. Vi diskuterar med författarna deras texter och föreslår eventuella ändringar.

Preliminär TIDSPLAN

31 jan Slutgiltig version av alla bidrag (ev kan något bidrag komma in i februari) samt Kallelse (till dem alla vars bidrag ska komma med i Antologin) till ett gemensamt möte i mars

Feb Redaktionellt arbete kring alla förlagsfrågor för att förbereda mötet i mars (t ex avtal,  struktur, omslag m m)

Mars Gemensamt möte med alla författarna, då vi kommer att gå igenom alla detaljer kring utgivning som t ex tidplan, två olika avtalsförslag att välja på för dem, omslag, titel på Antologin, struktur, tryckeri, marknadsföringsförslag, eventuella bilder etc.

April Redaktionellt arbete

Maj Antologin skickas på tryck

Sommar Utgivning/Release

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket