Forskning

Historisk forskning

Att studera historiska dokument

Människor som levde före oss, har på något sätt satt sina spår, stora eller små, det gäller bara att hitta dem. I historiska dokument finner man spår och antydningar, det handlar bara att kunna transkribera, tolka och placera dem i rätt kontext, eftersom man oftast inte tog med det som var självklart i den tiden.  Samhället såg annorlunda ut och man hade andra värderingar. Därför ska man akta sig noga för att lägga in våra moderna värderingar i analysen, vilket är en stor utmaning.

Det är också viktigt att själv studera grundtexterna och inte bara skriva av vad andra forskare har kommit fram till. Fel och feltolkningar kan lätt smyga sig in oavsiktligt och då hänger felen med. Man sprider på så sätt oriktig information.

Jag läser texter från 1600–1800-talet relativt obehindrat. Ibland är det lite mer arbete på grund av handstilar och stavning. Texter som härrör från 1500-talet går också att tyda med lite träning. Det finns i de juridiska och kyrkliga texterna mycket som är skrivet på latin, som man får lära sig efter hand. Det finns bra uppslagsböcker att tillgå.

De första resultaten av historisk forskning

Någon gång omkring 2012 gjorde jag mina första nedslag i Allbo härads domböcker. Jag kom då underfund med att det fanns väldigt rikt med material om släkterna Humble och Korne i Moheda. Eftersom jag vid det laget redan hade gjort en ganska omfattande släktforskning på min fars sida, visste jag att jag hade anor i de båda familjerna. Om Humble släkten fanns en hel del material och flera släktutredningar, men om släkten Korne fanns i stort sett ingenting framforskat. Jag fick då idén att om jag systematiskt går igenom domböckerna i Allbo härad från 1600-talets början och framåt, så skulle jag få en bra bild över släkterna och lära känna dem lite bättre.

Jag började att studera Mohedas äldsta kyrkoräkenskaper som börjar omkring 1625. I domböckerna har jag gått från 1604 till 1740-talet, men ska så småningom täcka in åren fram till 1830-talet när släkten dog ut och namnet Humble försvann från Moheda, där det hade sitt ursprung.

Mina domboksstudier hittills resulterade i följande alster:

   

  • En sammanfattning av släktena i Släkterna vid strömmen -En studie av släkterna Humble och Korne i Moheda (Värendsbygder, Norra Allbo hembygdsförening 2018, sid. 151–166).
  • Ett projekt som utmynnade i musikteatern Järnviljan som hade premiär 2019, och som senare blev kortromanen Järnviljan (Anoteket mikroförlag, 2020), baserad på en av personerna i släkten, Kerstin Olofsdotter Korne och hennes liv.
  • I samband med min forskning på Humble släkten, fann jag en del 1700-tals material angående Svänan i Moheda. Dessa uppgifter – vilka ej tidigare varit publicerade – har jag tillgängliggjort för hembygdsföreningen i Moheda. De gav ut boken Svänan – de fattigas kungarike 2021.

”Släktforskning på mitt sätt” – Kurser med Sven Velander

Forskning i gamla dokument som t ex: kyrkoarkiven, husförhörslängder, mantalslängder, bouppteckningar, kyrkoräkenskap, indelningsverket, mönstringsrullar, soldatregistret, rättsväsendet och domböcker m fl.

Texttydning, frakturstil, gamla sjukdomsnamn, tabellverkets statistik, latinska begrepp m fl.

Bildföreläsningar – Sven Velander

Med bilden som verktyg håller Sven olika föreläsningar inom etnologi och historia med utgångspunkt från hans fars Rune Velanders efterlämnade bildarkiv. Sven varvar personliga minnen från sin barndom med historiska fakta.
Rune Velander vann flera priser i olika fototävlingar och blev också tilldelad Alvesta kommuns kulturpris för fotoutställningen Livet på landet 1998.

  • ”Småländska livsöden” – Bildföreläsning om den småländska landsbygden från förra seklet. Det var en brytningstid, då en stor del av befolkningen flyttade från landsbygd till tätort, och kvar blev de gamla. Sven visar bilder på människor han själv har mött och berättar om händelser från en svunnen tid.
  • ”Kloka gubbar och visa käringar” – En studie i folkläkekonst under 1800-talet. Sven botaniserar i folklig medicin och berättar hur man botade de sjuka innan den moderna läkarvetenskapen slog igenom.
  • ”Trollen i myt och verklighet” – En resa i gammal folktro, då människan var omgiven av olika varelser och oknytt, för att man trodde på dem.

Historisk videopodd

Kommer inom kort!

Ur innehållet:

  • Hugget i sten
  • Sankt Sigfrids katedral
  • Lära för livet
  • Gråbröderna