Bli RetoRik! – Inblick i vältalighetens värld

Retoriken har en självklar plats i våra liv. Bra retorik är tydlig, trovärdig och bjuder på en enastående story med förundran och glöd.
Retoriken ska upplevas i verkligheten för att kunna vägleda oss dagligen i vår strävan att tolka och förstå både oss själva och den hektiska och komplexa världen  vi lever i.

Om boken

Att kunna kommunicera är en allt viktigare färdighet, som kräver fortlöpande träning och övning. Boken beskriver retorikens naturliga plats i våra liv på ett sakligt och mångsidigt men ändå lättillgängligt sätt. Du får en unik och bred översikt om det mångsidiga begreppet retorik, för att tydliggöra och framhäva diversiteten i den ytterst svåröverskådliga värld som vi befinner oss i. Boken tar upp de viktigaste områdena för att du ska kunna behärska din retorik och vill ha en bättre och säkrare grund att stå på i all din kommunikation i en ytterst komplex omvärld.

Du kanske helt enkelt vill bli mer självsäker i dina samtal även med personer som du inte känner, veta hur du kan korta ner det du ska säga för att bara tala om relevanta saker eller vill lättare nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat i olika situationer.

Boken är lättläst med olika element av information och inspiration samt många praktiska övningar för aktiv inlärning.

Boken kan vara värdefull även för dig som vill bli en inspirerande och trovärdig föreläsare, talare eller berättare. Boken kan även användas som uppslagsbok om du vill fördjupa dig i något av de olika ämnena som tas upp i den.

Om författaren

Eva Fodor Velander är multikulturentreprenör, kursledare i retorik och förläggare, med fil.kand. i informatik och examina i sjukvårdsjuridik samt ledarskap. Bli RetoRik! är hennes debutbok. ”Min ambition med boken har varken varit att skriva en akademiskt korrekt bok eller en lättläst gör-det-själv bok utan en bok som på ett sakligt och mångsidigt sätt men ändå lättillgängligt beskriver retorikens naturliga plats i våra liv.”

Omdömen

En nyttig och fängslande bok

”Författaren är riktigt begåvad och har skrivit en fantastisk bok! Den fängslar läsaren från första sidan. Boken är inte bara jätteintressant utan också nyttig. (Svitlana Sakhno, Stockholm)

Ett litterärt mästerverk!

”Stor är min lättnad när Eva Fodor Velander har släppt detta litterära mästerverk. Jag är inte ensam om att hålla kompetent retorik högt!” Sabina Ljusfolk, författare, Kalmar.

Allt du behöver för att trollbinda din publik!

”Jag rekommenderar boken! Den är lättläst och innehåller allt man behöver veta om retoriken för att trollbinda sin publik.” Elisabeth Stake, Projekthandledare ”Alla har något att berätta”, Coompanion Kalmar län.

Viktiga fakta varvas med praktiska tips!

”Jag vill på det allra varmaste förorda boken! Viktiga fakta varvas med praktiska tips på ett lättillgängligt och fyndigt sätt!” Sara Cullin Rinaldo, Kanslichef Funktionsrätt Kalmar län.

Boken får högsta betyg!

”Ingen har någonsin på mina säljkurser pratat om retorik! Boken bjuder på spännande aha-upplevelser och många tänkvärda ord. Boken överträffade mina förväntningar och får högsta betyg!Ewa Ahlström Hernblad, Ving Grupp & Conference, Stockholm

En suverän och gedigen bok!

En suverän och gedigen bok! Både innehållet och strukturen i boken får högsta betyg! Min helhetsbedömning är också det bästa möjliga. (Ulrica Holmqvist, Kalmar)

En spännande resa i retorikens värld!

”Boken tar med läsaren på en spännande resa i retorikens värld och ger en förståelse för värdet av och nyttan med talekonstens grunder.” Sven Velander, Författare, Anoteket

Lättläst bok med många bra tips

Boken var mycket lättläst och särskilt den sista delen med praktiska övningar och tips var mycket användbar. Jag skulle gärna vilja se denna bok som ljudbok. (Caroline Dyrshagen, Kalmar)

Mycket bra sammanställning om retorik

Mycket bra sammanställning om retorik, både teoretiskt och praktiskt. (Ronald Rosengren, Kalmar)

— o —

Läsarröster

”Boken är toppenbra!”

”Jag sträckläste boken!”

”Boken gav mig en stor kännedom om retorik som är användbar i vardagen.”

BOKSLÄPP 2021 06 14 Kalmar

Om bokens innehåll

Retorik är ett mångsidigt begrepp och är nära sammankopplat med flera andra begrepp, vilka normalt inte räknas till retorikens område men hänger ändå samman med det. ”Jag ville lämna utrymme även för dessa i denna bok för att tydliggöra och framhäva komplexiteten och diversiteten i den ytterst svåröverskådliga värld som vi befinner oss i.”

I bokens första teoretiska del varvas teori med förklarande exempel och praktiska övningar. Här finner du retorikens historia, storytelling, praktisk retorik, argumentationsteknik, förhandlingsteknik samt  presentationsteknik.

Nästa del tar upp nödvändiga kunskaper och insikter i sociala samspel i allmänhet och i retoriska situationer i synnerhet. För att kunna kommunicera med omvärlden, bör vi ha en förståelse dels för oss själva dels för människorna omkring oss. Du som föreläsare får hjälp med din scenskräck och att hantera en besvärlig publik genom att öka förståelsen mellan dig själv och din publik. Dessutom hittar du några aspekter av kulturskillnader när de inte syns så tydligt samt möjliga och oväntade kulturkrockar mellan talare och publik.

Den sista delen innehåller olika retoriktips i tal och skrift, vilka ger praktisk vägledning i att ta fram ett tal eller en text med hjälp av övningar och uppgifter. Det finns konkreta checklistor, en lista på retoriska framgångsfaktorer samt några handfasta råd för kroppen och rösten under framförandet i olika talsituationer.

Bokens översikt

Boken är uppdelad i tre delar: teori, socialt samspel och praktiska tillämpningar.

DEL I – Teori

Del I är den teoretiska delen, där teorin varvas med förklarande exempel och praktiska övningar.

Bokens första kapitel, retorikens historia, tjänar både som information och inspiration om retorikens fängslande och mångsidiga förflutna och framväxt. Vi får möta och inspireras av fascinerande och bländande retoriker. Syftet är att skapa förståelse för retorikens självklara ställning i samhället då som nu.

Innan man talar, föreläser, berättar eller skriver något, behöver man ha en story. Vi bekantar oss med den inspirerande världen av storytelling: hur man skapar sin story, hur man dramaturgiskt förpackar sitt berättarkapital och hur man målar med hjälp av språkliga stilar. Vi bekantar oss även med corporate storytelling och sociala medier.

Kapitel praktisk retorik tar upp retorikens grunder och principer och beskriver den klassiska och moderna retorikens huvuddelar. Vi får bekanta oss med den retoriska triaden: logos, patos och etos samt talarens tre plikter: att undervisa, beröra och fånga sin publik. Kapitlet innehåller även retoriska inslag som humor, tristess, stilbrott, tydlighet samt att säga rätt ord vid rätt tillfälle.

Argumentationsteknik är kärnan i talarkonsten och handlar om hur man hittar det mest lysande sättet att kunna övertyga publiken med välvalda och bevis-kraftiga argument samt komma underfund med deras acceptanskriterier.

Förhandling kan ses som en tvåvägsargumentation och kapitlet Förhandlingsteknik handlar om hur man når en framgångsrik uppgörelse.

Kapitel Presentationsteknik ger exempel på även mindre kända och fyndiga presentationsformer samt belyser vikten av att noga formulera sitt budskap. Det ger också värdefull vägledning till hur man gör en lyckad målgruppsanalys och reaktionssegmentering.

DEL II – Socialt samspel

Del II tar upp nödvändiga kunskaper och insikter i sociala samspel i allmänhet och i retoriska situationer i synnerhet. För att kunna kommunicera med omvärlden, bör vi ha en förståelse dels för oss själva dels för människorna omkring oss.

Det första kapitlet i denna del är till för föreläsare och talare och handlar om hur man tar itu med sin scenskräck och blir vän med sin nervositet på kort och lång sikt. Man får även kunskap om hur man hanterar en besvärlig publik och olika oförutsedda publiksituationer.

I kapitel självförståelse tar vi upp frågor kring hur ökad kunskap om sig själv och om sina egna känslor kan öka även förståelsen mellan sig själv och sin publik.

Nästa kapitel tar upp några aspekter av kulturskillnader när de inte syns så tydligt samt möjliga och oväntade kulturkrockar mellan talare och publik.

DEL III – Praktiska tillämpningar

Del III innehåller det sista kapitlet Retoriktips i tal och skrift som ger praktisk vägledning i att ta fram ett tal eller en text med hjälp av övningar och uppgifter.

Du hittar även konkreta checklistor, en lista på retoriska framgångsfaktorer samt några handfasta råd för kroppen och rösten under framförandet i olika talsituationer.