Heltäckande retorikkurs online i små grupper

För dig som vill

  • ha en bättre och säkrare grund att stå på i all din kommunikation med din omvärld
  • lättare nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat
  • bli en inspirerande och trovärdig föreläsare/talare/berättare

Kursen består av en serie pedagogiskt upplagda och interaktiva miniföreläsningar med olika element av inspiration och information och många praktiska övningar samt hemuppgifter för aktiv inlärning. Kursen tar hänsyn till dina specifika behov och personliga intressen.

Kursen ges både digitalt och på plats.

Förberedelse

Innan kursens start bör du välja ett ämne som du vill jobba med under kursen.

Kontakta oss för mer info!

Ur innehållet

Målformulering - Ditt eget konkreta och SMARTa mål med kursen samt uppgiftsformulering för kursen med tanke på dina egna önskemål.

DEL 1 - TEORI

Storytelling - Att dramaturgiskt förpacka sitt berättarkapital, utmaningar, byggstenar och verktygs-låda, språk, dramaturgi, publiken som medskapare av din story, berättelsens grundstenar, publiksituationer m m.

Praktisk retorik - Retorikens historia, grunder och principer, hur fånga/hålla uppe intresset, kroppsspråk, nervositet, retoriktips m m.

Argumentationsteknik - Grunderna i skicklig argumentationsteknik, disposition av dina argument, att byta perspektiv m m.

Förhandlingsteknik - Grundläggande förhandlings-teknik, vanliga förhandlingssituationer, förhandlings-strategi, ett bra avslut m m.

Presentationsteknik – olika presentationsformer (muntliga och skriftliga), målgruppsanalys, att formulera sitt budskap, reaktionssegmentering, de vanligaste missarna, olika hjälpmedel, framförande m m.

DEL 2 - Socialt samspel

Scenskräck och besvärlig publik - Hur hantera sin nervositet på kort och lång sikt, olika typer av publik m m.

Självförståelse – Självkännedom, självinsikt, Johari fönster, hur öka förståelsen mellan dig och din publik m m.

Kulturskillnader när de inte syns - Vad är kultur, kulturkrock, bemötande, social kompetens, mångfald, interkulturell kommunikation m m.

DEL 3 - Praktik

Praktiska tillämpningar och retoriktips - Sammanfattande tips för framförandet, checklista förberedelse och innehåll, retoriska framgångsfaktorer, framförande, retoriktips för kroppen och rösten m m.

Avslutande provpresentationer av deltagarna.

Kontakta oss för mer info!

Röster från kursdeltagare

Kursen överträffade mina förväntningar!

Jag har gått på många säljkurser men ingen har någonsin pratat om retorik! Det var berikande att lära sig att tänka efter hur man pratar, når ut och argumenterar, det har man alltid nytta av i alla sammanhang. Jag har inte saknat något och kan inte heller komma på några förbättringar. Kursen får högst betyg! (Ewa Ahlström Hernblad, Älvsjö)

Jättespännande kurs och läraren var  fantastisk!

Den inspirerande kursen har gett mig mycket kunskap och lärt mig tänka utanför boxen vad gäller retorik och storytelling. Jag har särskilt uppskattat de lärorika övningarna samt avsnitten om performance lecture. Kursen var heltäckande och jag saknade inget som jag behövde. (Svitlana Sakhno, Sollentuna)

Jättebra och lärorik kurs och läraren har varit fantastisk!

Kursen har haft ett lagom tempo, en tydlig struktur och bra balans mellan teori och praktisk tillämpning. Jag har fått en större förståelse för storytelling och retorikens uppbyggnad. Nyttigast för att bli en bra föreläsare var alla tips, råd och redskap jag har fått för att ta fram en presentation och vad jag bör tänka på vid framförandet. De teoretiska momenten har gett mig även bättre självförståelse och kunskap om hur jag kan skapa en bra struktur. Jag känner att jag har lärt mig mycket, men jag vill lära mig mer! (Joakim Hammar, Kalmar)

Jag ska rekommendera kursen till andra!

Kursen lärde mig att våga prova! Kursmaterialet var mycket bra och jag kommer att ha stor nytta av och kan tillämpa de kunskaper jag fått både på mitt arbete och i min vardag. Kursledaren har både kompetens och engagemang i högsta grad! (Susanne Wredberg, Stockholm)

En nyttig kurs för blivande föreläsare!

Kursen gav mig mycket kunskap och hemuppgifterna var jättebra! Jag kände att jag kunde påverka innehållet i kursen. Jag har lärt mig mycket om hur man på olika sätt kan presentera och föreläsa. Kursledarna var kunniga och engagerade, jag kan verkligen rekommendera denna kurs till alla! (Emma Lindblad, Kalmar)

Storytelling och kulturskillnader gav mig störst behållning!

Informationen om olika presentationstekniker gav mig mycket kunskap för att kunna bli en bra föreläsare. Det var mycket nyttigt att vi fick hålla föreläsningar i slutet av kursen och kunde inspirera varandra! (Jakob Larsson, Kalmar)

Jag växte och utvecklades!

Jag lärde mig mycket på kursen och kände att jag växte och utvecklades. (Nathalie Wallman, Norrköping)

--- o ---

"Jag är jätteglad att jag har anmält mig till denna fantastiska kursen!"

"Heltäckande kurs med nyttiga och effektiva övningar"

"Jag har fått redskap och nycklar till hur jag kan förbättra mig som föreläsare"

"Jättebra kurs , lagom tempo och tydlig struktur"

"Bra balans mellan teori och övning"

"Jag har fått flera AHA-upplevelser och bekräftelser"

"Kursen var lärorik och rolig"

"Jag har fått förståelse för storytelling"

"Jag är mycket nöjd och lärt mig mycket men vill lära  mer!"

"Kursen var givande och inspirerande"

"Jag har nu lättare att prata inför andra!"

"Har fått mer struktur"

"Har fått tips för rösten och hur jag ska tala"

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB