Läsfest 2022: Bli RetoRik så att du blir hörd, läst och förstådd

Under årets “läsfest” evenemang i Kronoberg blir retorik ett av teman.

Vecka 10 är det läsfest i hela landet! På onsdag 9 mars kl 18 är det föreläsning om retorik digitalt. Arrangör: SENSUS studieförbund.

Syftet är att hjälpa dig att bättre förstå din omvärld och de komplexa krav som ställs på oss idag: att bli hörda, lästa och förstådda i det enorma bruset som omger oss.

Föreläsningen är till för dig som

 • Vill ha en säkrare grund att stå på i all din kommunikation
 • Vill lättare nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat
 • eller vill bli en inspirerande och trovärdig talare i olika sammanhang

Fokus är på Retorik och Socialt samspel.

Läs mer om retorikkurser här.
Läs mer om boken “Bli Retorik – Inblick i vältalighetens värld” här.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.

Ett 20-tal kursdeltagare blev RetoRika!

Efter 1,5 års retorikutbildning i två grupper har ett 20-tal deltagare kommit i mål och kan nu titulera sig som professionella föreläsare.

Bilden visar några minnesvärda ögonblick, när deltagarna fullbordade sin utbildning med en provföreläsning inför varandra. Vi på Anoteket har lärt känna föreläsarna under projekttiden och ser en stor potential i dem som framtida föreläsare i olika viktiga ämnen.

Projektet – som heter “Alla har något att berätta” – blev helt klart en framgång med både mycket nöjda deltagare och belåtna uppdragsgivare (Funktionsrätt Kalmar och projektägare Coompanion Kalmar).

Vi på Anoteket tackar för ett trevligt och givande samarbete med deltagarna och uppdragsgivarna och önskar de nykläckta föreläsarna all framgång och en fortsatt lycklig och berikande resa i retorikens underbara värld!

Ny omgång RetoRik kurs för att bli föreläsare

Den 12 april hade vi åter glädjen att påbörja en ny omgång RetoRik kurs för 11 deltagare med målet att ta fram en egen föreläsning och på så sätt bli professionella föreläsare.

Kursen pågår 12 april – 4 oktober 2021 och är en del av projektet “Alla har något att berätta” som drivs av Coompanion Kalmar Län i samarbete med Funktionsrätt Kalmar.

Kursmaterialet bygger på boken Bli RetoRik från vårt Mikroförlag . Under kursen varvas miniföreläsningar om teori och praktik och muntliga övningar med fokus på den egna föreläsningen. Läs mer om kursinnehållet här.

 

 

Retorikkurs för alla 20 okt – 24 nov

Kursinnehåll

 • Storytelling – Om att dramaturgiskt förpacka din berättelse.
 • Praktisk retorik – Konsten att tala och att få publiken att lyssna.
 • Presentationsteknik – Hur får du fram ditt budskap?
 • Performance lecture – Den nya föreläsningsformen med kultur som verktyg.
 • Kulturskillnader när de inte syns.

Retorikkurs AMNI (3-20 aug)

Röster från tidigare kursdeltagare

Mål – Deltagarna ska få utökade kunskaper om olika begrepp inom storytelling, retorik och presentationsteknik samt kunna tillämpa dem och bli mer säker i sina muntliga framförande.

Kursinnehåll

 • Storytelling – Om att dramaturgiskt förpacka din berättelse.
 • Praktisk retorik – Konsten att tala och att få publiken att lyssna.
 • Presentationsteknik – Hur får du fram ditt budskap?
 • Performance lecture – Den nya föreläsningsformen med kultur som verktyg.
 • Kulturskillnader i myt och verklighet – Kulturskillnader när de inte syns.

Workshops består utav föreläsningar och gruppdiskussioner samt hemuppgifter mellan gångerna. Gruppen ses via Zoom 3 gånger i veckan under 3 veckor, 4 timmar per gång, totalt 36 tim.

Retorikkurs för blivande föreläsare apr-juni 2020 (forts i aug/sept)

Vi har startat en ny retorikkurs för 12 deltagare på Zoom i samarbete med Funktionsrätt/Coompanion och Folkuniversitetet.

Kursens mål är att deltagarna ska ta fram ett första utkast på en egen föreläsning.

Kursen ska ge kursdeltagarna kunskap, verktyg och teknik i ämnena storytelling, (praktisk) retorik, presentationsteknik, kulturskillnader och interkulturell kommunikation. Dessutom ska kursen hjälpa kursdeltagarna att få bättre självförståelse samt färdighet/erfarenhet via övningar, framträdanden och hemuppgifter.

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB