Läsfest 2022: Bli RetoRik så att du blir hörd, läst och förstådd

Läsfest 2022: Bli RetoRik så att du blir hörd, läst och förstådd

Under årets ”läsfest” evenemang i Kronoberg blir retorik ett av teman.

Vecka 10 är det läsfest i hela landet! På onsdag 9 mars kl 18 är det föreläsning om retorik digitalt. Arrangör: SENSUS studieförbund.

Syftet är att hjälpa dig att bättre förstå din omvärld och de komplexa krav som ställs på oss idag: att bli hörda, lästa och förstådda i det enorma bruset som omger oss.

Föreläsningen är till för dig som

  • Vill ha en säkrare grund att stå på i all din kommunikation
  • Vill lättare nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat
  • eller vill bli en inspirerande och trovärdig talare i olika sammanhang

Fokus är på Retorik och Socialt samspel.

Läs mer om retorikkurser här.
Läs mer om boken ”Bli Retorik – Inblick i vältalighetens värld” här.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.