Nytt författarnätverk i Älmhult

Nytt författarnätverk i Älmhult

NYTT INFORMELLT FÖRFATTARNÄTVERK för lokalförfattare.

Ett samarbete mellan Älmhults bibliotek och Anoteket Mikroförlag.
.
NÄTVERKETS SYFTE är att samla lokalförfattarna på en gemensam plattform där de kan inspireras och utvecklas samt där deras synlighet ökas.
.
NÄTVERKETS MÅL är att främja och utveckla lokal litteratur, läsande och skrivande genom att ge åhörarna intellektuella, emotionella och estetiska upplevelser under olika arrangemang.
.
Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden.
.
NÄTVERKSMÖTEN: Anmälan behövs inte, det är bara att dyka upp.
Träff 1: tisdag 15/3 kl 17-19: kort presentationsrunda, vad har man för behov, syfte och mål med nätverket samt intresse för Litteraturrundan 7 maj
Träff 2: tisdag 5/4 kl 17-19: program för Litteraturrundan 7:e maj
.
FÖRSTA ARRANGEMANG: Litteraturrundan 7 maj (kl 10-14, Älmhults bibliotek).
Preliminärt program:
10:05 Öppning – Bakgrund, om Författarnätverket och Litteraturrundan
10:15 Litterärt musikframträdande
11:00 Retorik och socialt samspel – Inspirationsföreläsning, paneldiskussion
12:00 ”Nyfiken på”/”Lär känna” – Lokala författare berättar
13:00 Boken som kulturupplevelse och bokens framtid Paneldiskussion
13:45 Bokbord och avslut
Mellan varje programpunkt ca 15 min paus med bokbord/fika
Bokbord – Alla lokala författare/förlag/bokhandlare kan sälja sina böcker och alster. Orter: Älmhult, Osby etc.
.
Är du intresserad av att delta i nätverket?
Kontakta initiativtagaren Eva Fodor Velander på eva@anoteket.se