Jorden vi ärvde

Boken är en resa i bilder tillbaka till den Småländska landsbygden mellan 1950- och 1970-talet sett genom fotografen Rune Velanders kameralins och berättat av hans son Sven Velander, som delger sina minnen.

Den epok som presenteras i boken var en mycket omvälvande tid med utflyttning från landsbygden och avvecklingen av jordbruken.

Fotografen har på ett mästerligt sätt fångat själen i  den tidens anda, en period som aldrig kommer tillbaka.

Boken tillägnas min far. 

”Mina bilder visar att lantlivet på den tiden gick i en lugnare takt jämfört med idag.” (Rune Velander)

 ”Det går inte att återskapa det förflutna, men det går att minnas det” (Sven Velander)

Bilderna i boken är ifrån 1950-, 1960- och 1970-talet. Eftersom jag ofta var med när han var ute och fotograferade, så har jag träffat många av dessa människor och har egna minnen av dem, men jag har också fått en del historier om dem berättat av min far eller har läst om i diverse tidningsartiklar som min far hade sparat.

Min far tog dessa bilder i en brytningstid för landsbygden, då de små − och efterhand även de medelstora − jordbruken avvecklades i snabb takt och en stor del av befolkningen flyttade från landsbygd till tätort. Kvar i byarna blev ofta de gamla och ogifta.