FULLBOKAD! Retorikcirkel – Vägen till äkta samtal (5 ggr) – Älmhults bibliotek

FULLBOKAD! Retorikcirkel – Vägen till äkta samtal (5 ggr) – Älmhults bibliotek

Mycket styrs idag av känslor och tyckande i stället för sakliga argument.

Cirkeln vänder sig till dig som bättre vill förstå vilka mekanismer finns bakom det som förvirrar oss i diskussionsklimatet och vill framgångsrikt kunna bemöta påståenden.

Ur innehållet: historisk bakgrund och retorisk nyckel, framgångsrik argumentation, vår världsbild och komplexa omvärld, diskussionsklimatet idag, vägen från känslostyrd retorik till mer nyanserade och empatiska samtal.

Cirkeln är individanpassad och – om du så vill – kan du styra innehållet och delta aktivt i diskussioner.