ENDAST 1 plats kvar! Retorikcirkel – Vägen till äkta samtal (5 ggr) – Älmhults bibliotek

ENDAST 1 plats kvar! Retorikcirkel – Vägen till äkta samtal (5 ggr) – Älmhults bibliotek

Anmälan på biblioteket, på telefon 0476-552 20 eller via e-post bibliotek@almhult.se .

Mycket idag styrs av känslor och tyckande i stället för sakliga argument.

Cirkeln vänder sig till dig som bättre vill förstå vilka mekanismer finns bakom det som förvirrar oss i diskussionsklimatet och vill framgångsrikt kunna bemöta påståenden.

Ur innehållet: historisk bakgrund och retorisk nyckel, framgångsrik argumentation, vår världsbild och komplexa omvärld, diskussionsklimatet idag, vägen från känslostyrd retorik till mer nyanserade och empatiska samtal.

Cirkeln är individanpassad och – om du så vill – kan du styra innehållet och delta aktivt i diskussioner.