”Eva fördjupade sig i retorikens värld”

”Eva fördjupade sig i retorikens värld”

Artikel av David Färdigh i Växjöbladet/Kronobergaren om hur Evas kursmaterial blev en personlig bok på 300 sidor, hennes  debutbok.

”Den livserfarenhet som jag samlat på mig är det som ligger till grund för Bli RetoRik.”

Den utlösande faktorn till boken var en 1,5 år lång retorikkurs, där Eva utbildade ca 20 personer i att bli föreläsare. Boken skrevs i rasande takt, i heltid under 2,5 månader.

”Hur blir man då bra på praktisk retorik? Enligt Eva handlar det om att förena logos (förnuft) och patos (känsla).
En framgångsrik argumentation bygger på att man är rationell men också har känsla och inlevelse.”