Att vila i orden med fötterna på jorden Måndag 13 jan 2020

Ett interaktivt seminarium om poesins roll i en tid när vi alla brottas med tidsbrist och stress.

Kvällen börjar med en miniföreläsning i ord och ton ”Hinner inte, orkar inte” av Eva och Sven Velander och följs av en poetisk performans av Tina K Persson samt ett framförande av Joakim Granlund.

Efter fikat samtalar vi kring några frågeställningar.

Första steget mot egenutgivning

Du som har följt Anotekets verksamhet, vet att vi älskar att göra allt själva och dessutom ger vi oss in på saker som vi aldrig har gjort förut, t ex att skapa en musikteater samt en teaterföreställning Järnviljan från noll och utan någon som helst erfarenhet från teatervärlden.

Men vi stannar inte här, även om vi har startat en utvecklingsgrupp för att undersöka möjligheterna för att driva ett teatersällskap och vi har just nu två konkreta idéer. Läs merwww.anoteket.se/teatersallskap

Det är dags för oss på Anoteket att återigen prova på något nytt: att ge ut vår första bok, novellen Järnviljan med boksläpp i början av nästa år. Omslaget har vi gjort själva med egna bilder:

Vi har egentligen ingen aning om hur man ger ut en bok och har under hösten lagt ner tid och energi för att undersöka hur man egentligen gör det. För oss är det extra viktigt att just därför åstadkomma en bra debutbok (i flera avseenden) och vi ser också denna bok som en slags lärobok för oss och för Anoteket som ger sig in i förlagsvärlden – om än lite försiktigt trevande fram.

För att maximera läsupplevelsen för våra läsare, har vi anlitat en lektör för att få en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av novellen Järnviljan. Vi kommer att få ett lektörsutlåtande som hjälp och stöd så att vi kan förbättra texten innan tryckning.

Inte minst är det högst prioritet att vår nästa bok Antologin, som vi planerar att ge ut i vår/somnar nästa år, blir så bra som möjligt. Därför har vi gått ut till allmänheten och öppnat upp för möjligheten att vem som helst ska kunna skicka in ett bidrag. Vi har redan fått in anmälan från två etablerade författare som vill vara med i Antologin. Men vi vill få in ett par bidrag till så vi dels utökar genre till att innefatta förutom essäer även berättelser kopplade till titeln och temat livskvalitet, dels förlänger vi inlämningsperioden från sista november till 15 december.

Inbjudan till Antologi – ”Den meningsskapande människan”

Anoteket planerar att ta fram en Antologi med temat livskvalitet. Titeln är ”Den meningsskapande människan” och genren är essä och berättelser. Både etablerade och nya författare är välkomna att lämna ett bidrag.
Din essä eller berättelse ska vara högst 10 000 tecken inklusive blanksteg (motsvarar ca 10 boksidor). Skicka ditt korrekturlästa bidrag som Word-fil senast 15 december 2019 till Eva Fodor Velander eva@anoteket.se
Läs merwww.anoteket.se/ordbryggarna/antologi

Föreläsning – Hinner inte, orkar inte

Hur kan du få mer tid, mer ork och samtidigt större frihet att leva ditt liv som DU vill?

En föreläsning om vägen till att hitta ett annat sätt att leva och få mer tid och ork genom medvetna val och fokus på det som verkligen är viktigt i DITT liv. En praktisk och samlad bild över ett hållbart vardagsliv på dina villkor!

För dig som känner att du vill få mer tid och ork men inte vet var och hur du ska börja – oavsett om du är mitt uppe i karriären, är arbetssökande, pensionär eller bara vill veta mer om ämnet. Du får inspiration till konkreta (små eller stora) förbättringar som du kan göra för att komma närmare DITT drömliv.

Syftet är att inspirera dig till att börja fundera och reflektera kring orsakerna till tidsbristen och riskerna för utmattning i ditt eget liv.
Målet är att hitta olika sätt till att få mer tid och ork så att du kan finna ett enklare, rikare och lyckligare liv.

Innehållet bygger på teori och fakta från olika böcker och hemsidor inom ämnet blandat med egna upplevelser, förklaringar, erfarenheter och iakttagelser.

Vi utgår från två av de stora problemen i det moderna informations- och prestationssamhället: att tiden inte räcker till och risken för kollektiv utmattning.

Föreläsningen undersöker våra dilemman och utmaningar:
• samhällsnorm – det komplexa livet, status, att vara lyckad eller lycklig.
• pengarnas roll i vår livskvalitet och begreppet rikedom.
• informationsmängdens och de sociala mediernas inverkan på våra liv.
• vår livsstil, matvanor och framtidsutsikter.

Mer info

Anmälan Växjö måndag 28 okt kl 17:30

Anmälan Kalmar tisdag 29 okt kl 17:30

Inbjudan till Antologi

Anoteket planerar att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.
Titeln är ”Den meningsskapande människan” och genren är essä.
Både etablerade och nya författare är välkomna att lämna ett bidrag.

Din essä ska vara högst 10 000 tecken inklusive blanksteg (motsvarar ca 10 boksidor).

Skicka ditt korrekturlästa bidrag som Word-fil senast 30 november 2019 till Eva Fodor Velander eva@anoteket.se och skriv i ämnesraden Bidrag till Antologin.

Redaktionen består av några av Ordbryggarna, se www.anoteket.se/ordbryggarna .

Läs mer på www.anoteket.se/ordbryggarna/antologi

Anotekets Teatersällskap på 1600-tals helg i Östra Sallerup Skåne

Anotekets Teatersällskap var inbjuden till en 1600-tals helg i Östra Sallerup i Skåne.

Musikteatern Järnviljan gav ett smakprov under middagen för alla frivilliga och vi föreläste om musikteaterprojektet.

En minnesvärd helg som hade allt allt från musikunderhållning och fackeltåg till föreläsningar om snapphanar, många intressanta utställare och klädkavalkad.

Alexandra

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag är både teater- och historieintresserad så det verkade vara en fin kombination. Jag hade träffat producenten och regissören i ett annat ärende då de ändå hade nämnt det här teaterprojektet. De verkade så entusiastiska och vänliga så jag tänkte att det verkade vara ett bra sammanhang. Jag ville också pröva något nytt och gärna bland människor jag inte kände sedan tidigare.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Jag är lite tillbakadragen som person men inte direkt blyg. I rätt sammanhang tycker jag om att agera, ta olika roller och klä ut mig. Jag tycker att det är väldigt kreativt när människor möts så här under enkla förutsättningar och börjar fantisera och skapa något ihop. Det är kreativt ur många aspekter för vi måste också handskas med varandra och våra olika personligheter. Det kräver mycket anpassning och lyhördhet.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Eftersom det är teater på vårt sätt så blir det unikt. Det hade det varit om någon annan gjort det på sitt sätt också. Jag tycker att det är väldigt modigt att välja ett sådant arbetssätt för man vet aldrig vartåt det tar vägen. Jag har själv arbetat med deltagardemokratiska metoder i mitt professionella arbete och tycker att det är viktigt att våga låta människor vara medskapande. Det betyder inte att man behöver släppa på de eventuella expertkunskaper man har. En riktigt djup kunskap om något innebär för mig också att man är medveten om att man inte kan allt, utan att det finns andra människor som kan, ibland från ett annat håll. I just det här projektet har vi fått styra upp processen lite vartefter tiden gått och vi lärt känna hur gruppen fungerar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Det är speciellt att möta människor intensivt under några timmar och arbeta ihop samtidigt som vi inte vet mycket annat om varandra. För mig är det en befriande känsla. Det är ingen prestation kring arbete, boende, familjeförhållanden, utan det är möten som handlar om den här teatern. Och ändå är det självklart rätt så djupa delar av oss som människor som kommer fram. Jag tycker att det är utvecklande att möta sina egna förutfattade meningar också. De första intrycken av människor, och det man först tillskriver andra, förändras alltid efter ett tag. Det är lite av ett socialt experiment det här med en amatörteatergrupp och stundtals ganska kämpigt också. Jag som är en van projektledare i mitt arbete tycker att det ren terapi att försöka att inte lägga mig i för mycket utan låta det hela flyta. Det är lite jobbigt ibland, men välgörande för just mig tror jag.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för historisk touch på mat, kläder m m?
Det svåraste är väl att just tagga ner och hålla en lagom nivå på historisk korrekthet och sådant. Det här är ju en amatörföreställning men ändå med en smula ambition. Allt är ju hemgjort, men vi har ändå diskuterat många detaljer…länge…

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
De kommer att få möta något de aldrig mött förut. Det här är ju teater på vårt sätt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Jag vill absolut fortsätta och vet att jag kommer att göra det på något sätt. Vi får se hur.

Eva

1 Varför ville du göra detta projekt?
Jag älskar att prova på saker jag aldrig har gjort, för genom nya utmaningar utvecklas man bäst. Jag har aldrig varit producent förut, däremot har jag projektledarerfarenhet inom de kreativa näringarna. Dessutom får jag delta i teater och sjunga.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Genom att leda en stor ensemble kommer man alltid att ställas inför stora utmaningar vilket ger möjlighet till min kreativitet att komma fram genom att behöva lösa alla möjliga och omöjliga problem och uppkomna situationer.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Alla får komma till tals och vi som ledare också deltar och inte bara iakttar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag har utvecklat mitt ledarskap och jag vågar att stå på scen och göra bort mig inför en grupp. Jag har även utvecklat mig genom att sjunga.

5 Vad är den största utmaningen med att vara producent?
Att ha ansvar för hela produktionen har jag aldrig varit rädd för men jag trodde aldrig att det var så hårt arbete. Jag hade möjlighet att öva mig på att både se helheten och de detaljer som bär upp helheten.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
En storslagen historisk föreställning – som bygger på ett originalmanus på unik lokalhistoria och nyskriven musik – där vi amatörer jobbar som ett team och bjuder på oss själva och en gestaltning av personer som levde under svenskt 1600-tal, allt detta blandat med mycket vackra sånger.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja, absolut, i någon form.

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • RetoRik - praktisk retorik och storytelling
  • Mikroförlag
  • Musik och teater
  • Livet förr - föreläsningar och kurser

Vi är intresserade av att skapa nya tvärkulturella samarbetsformer.

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket