ANOTEKETS NYHETSBREV vår 2022

1 Läsfest – Retorik föreläsning på onsdag 9 mars kl 18-19

Under årets “läsfest” evenemang i Kronoberg blir retorik ett av teman.
Läs mer om min föreläsning på https://www.anoteket.se/lasfest-2022-bli-retorik-sa-att-du-blir-hord-last-och-forstadd/
Läs mer om boken på https://www.anoteket.se/mikroforlag/bli-retorik/
Anmälanhttps://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/bli-retorik-inblick-i-valtalighetens-varld-105993/

 2 Boksläpp i ord och ton – ”Möllebergstrollet och de röda stenarna”

Vi kommer att ha 2 boksläpp:
– Lördag 9 april kl 11 Älmhults bibliotek
– Lördag 23 april kl 13 Växjö Stadsbibliotek, Galaxen
Läs mer om boken https://www.anoteket.se/mikroforlag/mollebergstrollet/

 3 Författarnätverk och Litteraturrundan 7 maj kl 10-14 i Älmhult

Älmhults Bibliotek står för en av scenerna under Litteraturrundan. Samarrangör: Anoteket Mikroförlag. Definitivt program kommer efter nätverksmötet på tisdag 15 mars kl 17-19 på Älmhults bibliotek.

4 Henry Bronett författare, poet, fotograf, cirkuslegend och skådespelare – Författarkväll och utställning i Växjö i maj-juni

Den 12 maj kommer han att berätta om sitt författarskap. Arrangör: Ord i Kronoberg. Initiativtagare Eva Fodor Velander.

I samband med detta har Anoteket bjudit in Henry att ställa ut sina mycket uppskattade fotopoesi bilder först på Växjö Stadsbibliotek from 12 maj under 10 dagar sedan på

Galleri Sigma under ytterligare 2 veckor from 29 maj.

Läsfest 2022: Bli RetoRik så att du blir hörd, läst och förstådd

Under årets “läsfest” evenemang i Kronoberg blir retorik ett av teman.

Vecka 10 är det läsfest i hela landet! På onsdag 9 mars kl 18 är det föreläsning om retorik digitalt. Arrangör: SENSUS studieförbund.

Syftet är att hjälpa dig att bättre förstå din omvärld och de komplexa krav som ställs på oss idag: att bli hörda, lästa och förstådda i det enorma bruset som omger oss.

Föreläsningen är till för dig som

  • Vill ha en säkrare grund att stå på i all din kommunikation
  • Vill lättare nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat
  • eller vill bli en inspirerande och trovärdig talare i olika sammanhang

Fokus är på Retorik och Socialt samspel.

Läs mer om retorikkurser här.
Läs mer om boken “Bli Retorik – Inblick i vältalighetens värld” här.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.

Nytt författarnätverk i Älmhult

NYTT INFORMELLT FÖRFATTARNÄTVERK för lokalförfattare.

Ett samarbete mellan Älmhults bibliotek och Anoteket Mikroförlag.
.
NÄTVERKETS SYFTE är att samla lokalförfattarna på en gemensam plattform där de kan inspireras och utvecklas samt där deras synlighet ökas.
.
NÄTVERKETS MÅL är att främja och utveckla lokal litteratur, läsande och skrivande genom att ge åhörarna intellektuella, emotionella och estetiska upplevelser under olika arrangemang.
.
Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden.
.
NÄTVERKSMÖTEN: Anmälan behövs inte, det är bara att dyka upp.
Träff 1: tisdag 15/3 kl 17-19: kort presentationsrunda, vad har man för behov, syfte och mål med nätverket samt intresse för Litteraturrundan 7 maj
Träff 2: tisdag 5/4 kl 17-19: program för Litteraturrundan 7:e maj
.
FÖRSTA ARRANGEMANG: Litteraturrundan 7 maj (kl 10-14, Älmhults bibliotek).
Preliminärt program:
10:05 Öppning – Bakgrund, om Författarnätverket och Litteraturrundan
10:15 Litterärt musikframträdande
11:00 Retorik och socialt samspel – Inspirationsföreläsning, paneldiskussion
12:00 ”Nyfiken på”/”Lär känna” – Lokala författare berättar
13:00 Boken som kulturupplevelse och bokens framtid Paneldiskussion
13:45 Bokbord och avslut
Mellan varje programpunkt ca 15 min paus med bokbord/fika
Bokbord – Alla lokala författare/förlag/bokhandlare kan sälja sina böcker och alster. Orter: Älmhult, Osby etc.
.
Är du intresserad av att delta i nätverket?
Kontakta initiativtagaren Eva Fodor Velander på eva@anoteket.se

 

“Dödsmärkt av livet” – Sven den 18 januari, Fria ordets hus

En bok med stort litterärt värde

En nyskriven essä av Sven Velander har blivit antagen till den mycket uppmärksammade boken: ”Om rätten till min egen död – En antologi”.
Några av de andra författarna är
– P.C. Jersild (leg. läkare, författare)
– Johan Tyrberg (Biskop i Lunds Stift),
– Göran Blohm, GOBL, Initiativtagare och
– Barbro Blomberg, författare.
Citat ur Svens essä ’Dödsmärkt av livet’:
”Visst hade jag mött döden vid olika tillfällen och en sak kan jag säga om den: den är renhårig men saknar den humor, som jag skulle vilja önska att han hade. Att han när han kommer, skulle säga: ’Jag bara skojade’ och sedan gå sin väg för en tid.”
Sven berättade om boken och sin essä den 18 januari på Fria ordets hus i Växjö.

Planer för våren 2022

Några av våra planer för våren 2022:

1 Antologi – En nyskriven essä av Sven Velander har blivit antagen till en mycket uppmärksammad antologi som hade boksläpp 13 nov i Lund.

Sven kommer att berätta om boken och sin essä den 18 januari kl 19 på Fria ordets hus. Arrangör: Ord i Kronoberg. Läs mer om boken på https://litteraturrundan.se/novellantologi/

2 Henry Bronett till Växjö

Henry Bronett författare, poet, fotograf, cirkuslegend och skådespelare kommer den 12 maj att berätta om sitt författarskap.
Initiativtagare Eva Fodor Velander. Arrangör är Ord i Kronoberg.
I samband med detta har Anoteket bjudit in Henry att ställa ut sina mycket uppskattade fotopoesi bilder först på Växjö Stadsbibliotek from 12 maj under 10 dagar sedan på Galleri Sigma under ytterligare 2 veckor from 29 maj.

3 Litteraturrundan 7 maj Älmhult

Litteraturrundan lördag 7 maj kl 10-14 på Älmhults bibliotek. Initiativtagare är Eva och Sven Velander på Anoteket Mikroförlag.
Vi vill ge lokala författare i Kronoberg/Älmhult chansen att få delta i Litteraturrundan 7 maj 2022. Vi startar därför ett informellt författarnätverk i samarbete med Älmhults bibliotek. Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden. Vi planerar 2 nätverksträffar i vår på Älmhults bibliotek:
15 mars (syfte och mål med nätverket samt intresse för Litteraturrundan) och
5 april (framtagning av ett konkret program för Litteraturrundan).

4 Föreläsningar av Sven Velander och litterära musikframträdanden av och med InnerVoice (Eva och Sven Velander).

Ett samarbete mellan Anoteket och SENSUS studieförbund. Flera program kommer i samarbete med SENSUS under våren. Dessa bygger på våra böcker ”Järnviljan” och ”Bli RetoRik!”.

Kan vara en bild av en eller flera personer och text där det står ”FÖRELÄSNING med Sven Velander Småländska livsöden”

Kan vara en bild av 2 personer, personer som spelar musikinstrument och text där det står ”INNER VOICE Ord, Ton & Gestaltning med duon InnerVoice "Hinner inte, orkar inte"”

Ett 20-tal kursdeltagare blev RetoRika!

Efter 1,5 års retorikutbildning i två grupper har ett 20-tal deltagare kommit i mål och kan nu titulera sig som professionella föreläsare.

Bilden visar några minnesvärda ögonblick, när deltagarna fullbordade sin utbildning med en provföreläsning inför varandra. Vi på Anoteket har lärt känna föreläsarna under projekttiden och ser en stor potential i dem som framtida föreläsare i olika viktiga ämnen.

Projektet – som heter “Alla har något att berätta” – blev helt klart en framgång med både mycket nöjda deltagare och belåtna uppdragsgivare (Funktionsrätt Kalmar och projektägare Coompanion Kalmar).

Vi på Anoteket tackar för ett trevligt och givande samarbete med deltagarna och uppdragsgivarna och önskar de nykläckta föreläsarna all framgång och en fortsatt lycklig och berikande resa i retorikens underbara värld!

Koka soppa på en spik på Kronobergs bokmässa 2021

Varför skapar man ett mikroförlag?

Ett litterärt musikprogram

Det handlar om vår senaste resa: varför och hur vår dröm att skriva och ge ut egna böcker blev verklighet.

Vi berättade i ord och ton hur vi med stor skaparglädje har funnit det vi älskar att göra och förverkligade vår dröm genom att med små resurser samt en stor portion “Gör det själv”-mentalitet pröva oss fram på okänd mark.

 

 

Ord och ton turné Del 2 av 8 – Linnés Råshult 25 aug

Del 2/8 av vår ”Ord och ton”-turné på Linnés Råshult i samband med avtackning av arrendatorerna Lena och Mikael.
Efter vårt framförande av vårt litterära musikprogram “Hinner inte, orkar inte” fick vi genom olika talare ta del av den fascinerande historien om uppbyggnaden av Carl von Linnés unika 1700-tals miljö.
Det var mycket trevligt att mingla och prata med gamla och nya bekanta från Älmhult.

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB