Kaj

1 Varför ville du delta i detta projekt?

Nytt och är intresserad av denna projektform.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?

Saker dyker upp som jag inte tänkte på.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?

Nytt, positivt, inte alltid som jag föreställt mig.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?

Jag har blivit mer öppen, positiv och utvecklats som person att inte vara tillbakadragen.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för publik/helhetsbild?

Att ha greppet på helheten.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?

Historia presenterad på ett något annorlunda sätt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?

Ja, jag skulle kunna tänka mig det.

 

Katrin

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag ville spela teater och är intresserad av historia, så det var en fullträff!

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
På alla sätt! Att försöka leta reda på olika kostymer, att måla kulisser, få sjunga och spela teater.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Det är roligt och spännande att få vara med i hela processen.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag har upptäckt att jag kan mycket mer än jag trodde, har fått ökat självförtroende och nya vänner.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för kostymer?
Att skapa de rätta tidsenliga kläderna och en del av rekvisita och dekor.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
De ska se ett mycket duktigt amatörgäng gestalta en spännande historia kryddad med vacker musik.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja, det är väldigt kul med dekor och jag skulle till och med kanske lära mig att spela något instrument.

 

Kristina

1 Varför ville du delta i detta projekt?
För det allra första så ville jag övervinna språkbarriären och börja förstå svenska och prata lite. För det andra så har jag alltid älskat teater och under mina studentår spelade jag i olika föreställningar. Det var väldigt spännande och jag ville prova på det också i Sverige.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Min kreativitet uttrycks genom dansen, som jag skapar själv. Dessutom är jag på gång med kreativitet hela tiden: när jag övar min roll och sång eller när jag gör en kostym för min roll.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Jag tycker att vi har en mycket unik upplevelse i att lära av varandra. Vi har inga professionella aktörer och vi stöder och inspirerar varandra. Hela processen sker med stort hjärta och värme.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag tror att kreativiteten har blivit återupplivad inom mig. Jag börjar dansa mer och drömma mer samtidigt som jag blir mer medveten om svensk kultur och hur jag kan integreras i den.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för dans och koreografi?
Detta är ett unikt tillfälle för mig att försöka skapa en historisk dansprestation i Sverige. Jag har gjort historiska danser under lång tid och organiserade historiska händelser. Men det historiska spektret är något speciellt, mest intressant är den svenska historiska danskulturen som samtidigt är den största utmaningen för mig.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
Jag hoppas att de kommer att trivas mycket och samtidigt kan de öka sitt intresse för sin svenska lokalhistoria från 1600-talet.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Självklart vill jag fortsätta. Jag lärde mig mycket, hittade vänner och överträffade språkbarriären.

 

Madeleine och Tonny

1 Varför ville ni delta i detta projekt?
Det verkade spännande när vi läste om det.

2 På vilket sätt får er kreativitet komma fram?
Vi gillar att uppträda, vi går gärna på revy/teater och har spelat revy ett antal år.

3 Hur ser ni på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Det var roligare när vi fått rollerna och när ledarna bestämde mer efter ett tag, fast vi alla fick ha synpunkter och önskemål.

4 På vilket sätt har ni förändrats eller utvecklats som människa?
Vet inte riktigt.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för marknadsföring?
Vi är vana vid att alla får dra sitt strå till stacken.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
Förhoppningsvis en spännande och rolig teater med ett allvarligt budskap. Mycket bra manus och musik.

7 Skulle ni vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Vi fortsätter på vårt vis och kan tänka oss spela teater i framtiden.

 

Marianne

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Förra året deltog jag i en annan amatörteatergrupp där jag spelade en roll i pjäsen “Sanna kvinnor”. Gruppen avvecklades pga regissörens flytt till annan ort. Jag ville fortsätta med teater i någon form och då jag hörde talas om att “Järnviljan” skulle sättas upp blev jag nyfiken. Att det dessutom skulle bli en musikteaterföreställning gjorde mig extra intresserad eftersom jag har ägnat mig åt körsång, solosång och musik i hela mitt liv.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Min kreativitet har fått komma fram genom  möjligheten att få framföra olika egna förslag och idéer; för min egen roll, pjäsens helhet, kostymer, rekvisita och regi utifrån  manus. Jag har även designat och sytt mina egna scenkläder utifrån bilder föreställande kläder från 1600-talet.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån  ”Teater på vårt sätt”?
Föreställningen har till stor del anpassats och fått växa fram utifrån varje enskild deltagares olika önskemål, egenskaper och förmågor, vilket bör ha gett alla en möjlighet till att kunna utvecklas från där man själv befinner sig.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
I skrivande stund kan jag inte själv se något konkret bevis på att jag har utvecklats eller förändrats som människa.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för mäta tid och att vara publikens ögon?
Att mäta tiden ser jag inte som någon direkt utmaning utan mer som en praktisk detalj. Att bevaka “helhetsbilden” och “öppning” känns mer utmanande eftersom det kan ha betydelse för hur föreställningen sammantaget kommer att uppfattas av publiken.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
Min förhoppning är att Mohedaborna kommer att få en intressant tillbakablick i sin hembygds historia och att inslagen av sång och instrumental livemusik i 1600-talsanda kommer att lyfta föreställningen till en hög nivå. Och sist men inte minst att publiken kommer att möta en grupp hängivna amatörskådespelare som brinner för sitt uppdrag.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja

 

Nils-Johan

1 Varför ville du delta i detta projekt?

För att det är ett för mig nytt sätt att komma i kontakt med kreativa processer och för att det gör det lättare att fortsätta leva kreativt.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?

I skådespeleriet: Genom att med rollen/ karaktären som grund försöka gestalta en för mig ursprungligen främmande personlighet på ett sätt som inifrån mig själv känns trovärdig. Det kan vara en utmaning! I scenografiarbetet: Genom att försöka trolla fram illusioner som stödjer fantasins resa in i pjäsens värld.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?

Vi ska ha roligt på vår färd mot målet/föreställningen. Därför bör vi minimera diskussioner kring administrativa frågor. Jag vill ha mera dramaövningar och praktiskt prövande övningar i gestaltning och uttryckssätt.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?

Frågan är kanske lite tidigt väckt. Eftersom jag tycker det är väldigt roligt så har kanske några bekymmersrynkor krympt. Andra får berätta vad de kan se i den vägen.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regiassistent med ansvar för scenografi/rekvisita?

Utmaningar som knuffar mig i en riktning som jag redan är intresserad av att gå fram i, är ju bara härligt! Som pensionär äger jag min tid och det skulle förvåna mig om jag skulle drabbas av utbrändhet av denna utmaning då jag har förstånd nog att balansera vilken utmaning det vara må med att ganska flitigt nöta det kronblomska sofflocket.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?

Om detta tiger jag som muren.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?

Ja!

 

Musikteater Järnviljan premiär 25 maj 2019

Musikteater Järnviljan handlar om de ständigt aktuella ämnena: pengar, makt och avund i 1600-talets Småland och visar människans svaghet för världsliga ting. Idén till denna musikteater har sin upprinnelse i att Sven Velander gjorde en kartläggning av släkterna på sin farmors sida och hamnade då i Moheda socken och de mäktiga och betydelsefulla släkterna Humble och Korne.

Eftersom Sven också spelat och skrivit musik i 30 år så tänkte vi att det skulle vara intressant att väcka dessa familjer till liv och gestalta dem och deras öden i en musikteater.

Fortsätt läsa

Antologirapsodi – En vink till livet

Ett kulturarrangemang med texter och sång under Kulturnatten på Det Fria Ordets Hus i samarbete med Anoteket Författarrum och Punctum saliens.

16:45 ”Inåtfokus och poetisk inbalansering” – Pernilla Sporre

16:55 “Vad ger oss livsstyrka genom alla tider?” Jennifer Rácz

17:05 Om oss – Elisabeth Jönsson och Eva Fodor Velander

17:10 ”Livets bilderbok” – Sven Velander

17:15 ”Livsresa med lätt bagage och/eller Tid är vår nya status” – Eva Fodor Velander

17:25 ”Att vara en skrivande människa” – Elisabeth Jönsson

17:35 “Dikten läker inga sår men…” – Tina Persson

17:45 ”Punkpoesi för trasiga själar” – Sven Velander

17:55 Slut

Läsecirkel RIK PÅ RIKTIGT- EN VÄRDEFULL VARDAG ÄR MÖJLIG!

Vilka vägval vill jag göra för mitt liv, vad är viktigt?
Läsecirkeln genomfördes hösten 2018.

Vi läste boken” Rik på riktigt” och samtalade utifrån vilka tankar det lästa väcker.

Hur kan vi genom medvetna val påverka vår livskvalitet och vår vardag så vi verkligen blir rika på riktigt.
Ledare: Eva Fodor Velander, som själv omfamnat frivillig enkelhet i sitt liv.

Vi använde metoden LÄSA FÖR LIVET.

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på
ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • Föreläsningar med kultur som verktyg
  • Mikroförlag
  • Musikverkstad/artisteri
  • Teatersällskap

Vi vill skapa nya tvärkulturella samarbetsformer med ord och ton som grund genom att använda ordet som uttrycksmedel i olika konstarter.

Namnet Anoteket är inspirerat av två av våra grundpelare i vår verksamhet: släktforskning och musik: ANO(r)+(disco)TEKET=ANOTEKET

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket