Premiär ”Att koka soppa på en spik” – Varför man skapar ett mikroförlag

Författarkväll med Ord i Kronoberg 20 jan 2021 Online

Vår del av programmet är ett smakprov ur vår fjärde litterära musikföreställning ”Att koka soppa på en spik” – Varför man skapar ett mikroförlag, framförd av Sven och mig.
Den handlar om vår senaste resa: varför och hur vår dröm att skriva och ge ut egna böcker blev verklighet.
Läs mer om vår repertoar

Alexandra

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag är både teater- och historieintresserad så det verkade vara en fin kombination. Jag hade träffat producenten och regissören i ett annat ärende då de ändå hade nämnt det här teaterprojektet. De verkade så entusiastiska och vänliga så jag tänkte att det verkade vara ett bra sammanhang. Jag ville också pröva något nytt och gärna bland människor jag inte kände sedan tidigare.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Jag är lite tillbakadragen som person men inte direkt blyg. I rätt sammanhang tycker jag om att agera, ta olika roller och klä ut mig. Jag tycker att det är väldigt kreativt när människor möts så här under enkla förutsättningar och börjar fantisera och skapa något ihop. Det är kreativt ur många aspekter för vi måste också handskas med varandra och våra olika personligheter. Det kräver mycket anpassning och lyhördhet.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Eftersom det är teater på vårt sätt så blir det unikt. Det hade det varit om någon annan gjort det på sitt sätt också. Jag tycker att det är väldigt modigt att välja ett sådant arbetssätt för man vet aldrig vartåt det tar vägen. Jag har själv arbetat med deltagardemokratiska metoder i mitt professionella arbete och tycker att det är viktigt att våga låta människor vara medskapande. Det betyder inte att man behöver släppa på de eventuella expertkunskaper man har. En riktigt djup kunskap om något innebär för mig också att man är medveten om att man inte kan allt, utan att det finns andra människor som kan, ibland från ett annat håll. I just det här projektet har vi fått styra upp processen lite vartefter tiden gått och vi lärt känna hur gruppen fungerar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Det är speciellt att möta människor intensivt under några timmar och arbeta ihop samtidigt som vi inte vet mycket annat om varandra. För mig är det en befriande känsla. Det är ingen prestation kring arbete, boende, familjeförhållanden, utan det är möten som handlar om den här teatern. Och ändå är det självklart rätt så djupa delar av oss som människor som kommer fram. Jag tycker att det är utvecklande att möta sina egna förutfattade meningar också. De första intrycken av människor, och det man först tillskriver andra, förändras alltid efter ett tag. Det är lite av ett socialt experiment det här med en amatörteatergrupp och stundtals ganska kämpigt också. Jag som är en van projektledare i mitt arbete tycker att det ren terapi att försöka att inte lägga mig i för mycket utan låta det hela flyta. Det är lite jobbigt ibland, men välgörande för just mig tror jag.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för historisk touch på mat, kläder m m?
Det svåraste är väl att just tagga ner och hålla en lagom nivå på historisk korrekthet och sådant. Det här är ju en amatörföreställning men ändå med en smula ambition. Allt är ju hemgjort, men vi har ändå diskuterat många detaljer…länge…

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
De kommer att få möta något de aldrig mött förut. Det här är ju teater på vårt sätt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Jag vill absolut fortsätta och vet att jag kommer att göra det på något sätt. Vi får se hur.

Eva

1 Varför ville du göra detta projekt?
Jag älskar att prova på saker jag aldrig har gjort, för genom nya utmaningar utvecklas man bäst. Jag har aldrig varit producent förut, däremot har jag projektledarerfarenhet inom de kreativa näringarna. Dessutom får jag delta i teater och sjunga.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Genom att leda en stor ensemble kommer man alltid att ställas inför stora utmaningar vilket ger möjlighet till min kreativitet att komma fram genom att behöva lösa alla möjliga och omöjliga problem och uppkomna situationer.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Alla får komma till tals och vi som ledare också deltar och inte bara iakttar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag har utvecklat mitt ledarskap och jag vågar att stå på scen och göra bort mig inför en grupp. Jag har även utvecklat mig genom att sjunga.

5 Vad är den största utmaningen med att vara producent?
Att ha ansvar för hela produktionen har jag aldrig varit rädd för men jag trodde aldrig att det var så hårt arbete. Jag hade möjlighet att öva mig på att både se helheten och de detaljer som bär upp helheten.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
En storslagen historisk föreställning – som bygger på ett originalmanus på unik lokalhistoria och nyskriven musik – där vi amatörer jobbar som ett team och bjuder på oss själva och en gestaltning av personer som levde under svenskt 1600-tal, allt detta blandat med mycket vackra sånger.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja, absolut, i någon form.

Sven

1 Varför ville du delta i detta projekt?

Jag ville pröva på att se hur man skulle kunna gestalta historia med teater och musik. Därför sökte jag och min hustru Eva pengar till detta teaterprojekt med manus baserat på historiska personer.
Tanken var också att – eftersom jag har i cirka 30 år skrivit popmusik – vi skulle kunna använda mina melodier i en 1600-tals musikalisk dräkt. I musikteater arbetar skådespeleri och musik i ihop, sångtexterna förklarar och för historien vidare.
Att skriva manus och dessutom regissera är en stor utmaning eftersom jag saknar teaterförankring.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?

I allra högsta grad genom att vara manusförfattare, kompositör och regissör, det ena föder det andra. Inspirationen ligger i att ha ett konkret mål och en deadline. Min kreativitet finns alltid där men om jag får respons och stimulans flödar den ännu mer.
Sedan föds det ny kreativitet när man ska gestalta figurerna i teatern och skådespelarna får ett mycket stort utrymme för tolkningar. Deras olika personligheter tas också till vara och ger liv åt rollfigurerna.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån   ”Teater på vårt sätt”?

Vi har valt att arbeta på vårt sätt för att ta vara på den kompetens som finns i ensemblen och göra människor delaktiga istället för att bli kommenderade. Det föder också kreativitet och ansvar när människor får frihet.
Jag har i grunden en “gör det själv” mentalitet och har inga större problem att ge mig in på saker som jag inte behärskar. Det var så när jag en gång i tiden började skriva musik utan att ha någon musikalisk utbildning, vilken jag fortfarande inte har.
Det är också en styrka om man inte vet gränserna, eftersom då är det lättare att ta ut svängarna , man hittar intressanta och ovanliga lösningar som kanske en professionell yrkesman inte skulle använda. Oftast är det vår egen erfarenhet som också begränsar oss.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?

I denna grupp har jag blivit mer självsäker på att agera eller spela inför andra och min kreativa sida att leda en grupp har utvecklats. Som regissör tittar jag inte enbart på skådespelarna utifrån utan jag även deltar och är en av dem.
Eftersom man är en levande organism, förändras man varje dag, men naturligtvis förändras man och oftast berikas genom möten med andra, vilka inte alltid uppfattar saker och ting på samma sätt som jag. Jag tror också att frihet för människor gör dem mer kreativa och harmoniska.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regissör, manusförfattare och sångskrivare?

Att man inte vet från första början hur resultatet kommer att bli och det är positivt. Jag tror att jag har en fördel att jag inte är professionell i det jag gör, alltså har jag inget som jag måste leva upp till och tänka på någon form av prestige.
Det jag absolut inte vill vara är en föredetting som gjorde något bra för tio år sedan och lever på denna merit ännu. Eftersom jag i mycket lever för kreativiteten så är det den som är viktigast för mig.
Jag har aldrig skrivit ett manus, så hur skulle jag kunna veta om jag kan, det var bara att börja skriva.
Jag har aldrig regisserat så det jag kan utgå ifrån är vad jag själv skulle kunna vilja se på scen.
Eftersom jag även själv står på scenen, så har jag haft nytta av att jag varit frontman i det band jag spelar i.
Sedan måste tilläggas att alla skådespelarna är också regiassistenter och vi har ett väldigt öppet klimat, där vi diskuterar med varandra och regisserar varandra. Man ska aldrig underskatta människors kunskaper, om inte annat så har alla varit skådespelare i den teatern som heter livet.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?

De får uppleva en unik föreställning med en samling personligheter som har valt att göra något tillsammans och vilka är medskapare med ett mycket stort inflytande.
Publiken kommer att få se teater på vårt sätt, där inte förutbestämda teatertraditioner och skådespelarhögmod står i fokus. Vi fokuserar på en helhet där människor står i centrum och gör sitt bästa där ingen är mer värd än någon annan, utan alla är länkar som behövs för helheten.
Sedan har vi något intressant att berätta och det gör vi i ord och ton, så håll i hatten, ni kan inte motstå oss!

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?

Musik kommer jag alltid att fortsätta med i någon form, men teater kanske med färre aktörer, roller och mindre rekvisita. Det är ganska dyrt att sätta upp en teater och allt handlar inte bara om bidrag och stor biljettförsäljning, utan först och främst måste man ha något man vill berätta. Sedan får kreativiteten flöda.

 

  • 1
  • 2
  • 4

Anoteket har kultur som huvudverksamhet med fokus på ord, ton, bild och gestaltning. Våra verksamhetsområden är:

  • RetoRik - kurser i praktisk retorik, storytelling och presentationsteknik m m
  • Mikroförlag
  • Bok-/musikscen - litterära musikframträdanden
  • Föreläsningar och kurser samt FilosofiForum

Vi är intresserade av att skapa nya tvärkulturella samarbetsformer.

Kontakta oss eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB