Mingel 29 april – FB gruppen Kultur i Småland

Mingel 29 april – FB gruppen Kultur i Småland

PROGRAM:

14:00 Inledning –  I år fyller Facebook gruppen KiS 10 år.

14:05 Litterärt musikprogram om ”Kultur och livskvalité” – Dikt, text, sång och muntligt berättande. Medverkande: Annie Olsson, Elisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Pelle Olsson och Sven Velander.

14:30 Öppen scen: ”Liten men naggande god”

  • Små lokala kulturarrangörer presenterar sig: Lennart Hallström, TADAH Kafferosteri, Skrivarnätet Småland, Ord i Kronoberg, Litterärerna m fl
  • Paneldiskussion – Annie Olsson, Elisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander och Pelle Olsson samtalar om ”Kulturens betydelse för oss som människor och samhället” och ”Betydelsen av små kulturarrangörer”

15:15 Mingel med frukt och dryck

15:50 Avslut

Kostnadsfritt! Evenemanget direktsänds på Kultur i Smålands Facebook grupp (endast medverkande på scenen visas)