Järnviljan 20 juli Hinneryd – En litterär och musikalisk resa till 1600-talets Småland

Järnviljan 20 juli Hinneryd – En litterär och musikalisk resa till 1600-talets Småland

En härlig sommarkväll tog vi publiken i Hinneryd med på en litterär och musikalisk resa tillbaks i tiden till en liten småländsk socken i 1600-talet. Där fick de möta kvinnor och män som i mycket liknar oss, men levde i en annan verklighet som präglades av pengar, makt och avund.
De fick höra i ord och ton fragment ur deras livsberättelser och olika episoder ur handlingen. Musiken var ett urval ur musikteatern med samma namn.

Arrangörer var: Sensus studieförbund och biblioteken Markaryds kommun inom projektet ”Stärkta bibliotek”.