Nystartat bransch-nätverk Region Kronoberg 23 maj

Nystartat bransch-nätverk Region Kronoberg 23 maj

Eva Fodor Velander från Anoteket mikroförlag var inbjuden av Anette Levander (utvecklingssamordnare litteratur), för att presentera hur man bygger en egen författarplattform, när det nystartade branschnätverket Region Kronoberg hade sin första träff den 2023-05-23.

Eva berättade om vad man ska tänka på när man planerar/är på väg att bli författare.

Först och främst är det viktigt att veta vad man egentligen vill med sitt författarskap. T ex att ens bok ska bli läst, få återkoppling från sina läsare, sälja många böcker, tjäna pengar, bli känd författare m m.

Vad man än vill och hur man än gör, måste man göra två saker: dels bygga upp sin författarplattform dels se till att ens böcker marknadsförs och säljs.

Att tänka på t ex strategisk handlingsplan, varumärke, marknadsföringsplan/-kanaler, narrativ, författarbiografi, säljande budskap, hisspresentation, recensioner, bloggturné samt egna kanaler till läsarna (t ex sociala medier).

Några verktyg/hjälpmedel vid lansering/boksläpp: musik, mikroteater/dialog, kläder, rekvisita, gerillamarknadsföring m fl.

Samarbetsmöjligheter med bibliotek/kulturarrangörer/studieförbund i form av författarbesök/författarkväll, läsecirkel m fl.