Eva leder paneldebatt om Litteraturens utmaningar

Eva leder paneldebatt om Litteraturens utmaningar

Tema: ”Den lokala litteraturens möjligheter och utmaningar”
Programledare och moderator: Eva Fodor Velander

Panelens sammansättning:

Litterära inslag – ”Min författarresa”:

 Vi diskuterade frågor som t ex:

  • Hur är det lokala litterära klimatet?
  • Kan litteraturen gro och frodas eller finns det saker som hämmar utvecklingen?
  • Hur påverkar litteraturen samhället eller är det tvärtom?
  • Hur påverkar den ökade mängden titlar litteraturen?
  • Hur kan litteratur konkurrera med sociala medier?
  • Hur ökar man läsintresset i allmänhet och den yngre generationens läsintresse i synnerhet?