Författarnätverk Älmhult – Träff 15 mars och 5 april

Författarnätverk Älmhult – Träff 15 mars och 5 april

Författarnätverk träff tisdag 5 april kl 17 fysiskt på Älmhults bibliotek och digitalt via TEAMS.

Marie Feuk på biblioteket bjuder in till TEAMS.

På träffen diskuterar vi detaljerna kring programmet för Litteraturrundan lördagen den 7:e maj kl 10-14.

Författarnätverk träff 15 mars kl 17 på Älmhults bibliotek

  • kort presentationsrunda (vem är vem och vad har man för behov)
  • diskussion syfte och mål med nätverket
  • intresse och programförslag för Litteraturrundan 7 maj och vad var och en vill bidra med

Ingen föranmälan behövs, men maila gärna till Eva på eva@anoteket.se att du kommer och om du har några frågor.

FÖRFATTARNÄTVERK ÄLMHULT och LITTERATURRUNDAN

Föreningen LITTERATURRUNDAN i Skåne vill på nya sätt ta vara på intresset för det skrivna ordet, öka läslusten genom kreativa möten och synliggöra regionala författare.
Läs mer på www.litteraturrundan.se

Älmhults Bibliotek står för en av scenerna under Litteraturrundan 7 maj 2022.
Samarrangör: Anoteket Mikroförlag.

För att ge lokala författare med anknytning till Älmhult med omnejd chansen att få delta i Litteraturrundan 7 maj 2022, startar vi i samband med detta ett informellt författarnätverk i samarbete med Älmhults bibliotek. Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden. Initiativtagare är Eva Fodor Velander och Sven Velander på Anoteket Mikroförlag.

De lokala författarna får chansen att presentera sig och sälja sina böcker den 7 maj.

Men det är minst lika viktigt att locka besökarna med ett underhållande och givande program. Får de ”upplevelser”, så är också chansen större att de köper författarnas böcker.

Avgränsning

  • Författare med anknytning till Älmhult med omnejd
  • Uppträdande på arrangemangen: de som har gett ut minst en bok
  • Deltagande i författarnätverket och på nätverksträffar: i princip alla skriv- eller läsintresserade är välkomna, särskilt de som planerar eller håller på att skriva en bok

 Marknadsföring

Biblioteket kontaktar pressen. Anoteket kommer att göra olika inlägg på sociala medierna.