Kultursällskapet H.E.S. bildas

Kultursällskapet H.E.S. bildas

Kultursällskapet H.E.S. bildades 2022 och är ett pågående kulturexperiment.

Initiativtagarna är Henry Bronett, Eva Fodor Velander och Sven Velander.

Tanken är att inspirera till skapande genom att ta fram olika former av kultursamarbeten av allmän intresse, som t.ex. videopodd serie, utställningar, utgivning av böcker och studiematerial samt live evenemang med poesi, musik, bild m m.

Läs mer på H.E.S. hemsida.