Litterärernas projekt nr 4 Mikronovell – start 28 jan

Litterärernas projekt nr 4 Mikronovell – start 28 jan

Ett fantastiskt startmöte med 16 deltagare från Litterärerna! Vi fördjupade oss tillsammans i mikronovellernas gåtfulla värld där man undrar vad som blir sagt utan att det sägs och hur man säger så mycket som möjligt med så få ord som möjligt.