Alexandra

Alexandra

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag är både teater- och historieintresserad så det verkade vara en fin kombination. Jag hade träffat producenten och regissören i ett annat ärende då de ändå hade nämnt det här teaterprojektet. De verkade så entusiastiska och vänliga så jag tänkte att det verkade vara ett bra sammanhang. Jag ville också pröva något nytt och gärna bland människor jag inte kände sedan tidigare.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Jag är lite tillbakadragen som person men inte direkt blyg. I rätt sammanhang tycker jag om att agera, ta olika roller och klä ut mig. Jag tycker att det är väldigt kreativt när människor möts så här under enkla förutsättningar och börjar fantisera och skapa något ihop. Det är kreativt ur många aspekter för vi måste också handskas med varandra och våra olika personligheter. Det kräver mycket anpassning och lyhördhet.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Eftersom det är teater på vårt sätt så blir det unikt. Det hade det varit om någon annan gjort det på sitt sätt också. Jag tycker att det är väldigt modigt att välja ett sådant arbetssätt för man vet aldrig vartåt det tar vägen. Jag har själv arbetat med deltagardemokratiska metoder i mitt professionella arbete och tycker att det är viktigt att våga låta människor vara medskapande. Det betyder inte att man behöver släppa på de eventuella expertkunskaper man har. En riktigt djup kunskap om något innebär för mig också att man är medveten om att man inte kan allt, utan att det finns andra människor som kan, ibland från ett annat håll. I just det här projektet har vi fått styra upp processen lite vartefter tiden gått och vi lärt känna hur gruppen fungerar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Det är speciellt att möta människor intensivt under några timmar och arbeta ihop samtidigt som vi inte vet mycket annat om varandra. För mig är det en befriande känsla. Det är ingen prestation kring arbete, boende, familjeförhållanden, utan det är möten som handlar om den här teatern. Och ändå är det självklart rätt så djupa delar av oss som människor som kommer fram. Jag tycker att det är utvecklande att möta sina egna förutfattade meningar också. De första intrycken av människor, och det man först tillskriver andra, förändras alltid efter ett tag. Det är lite av ett socialt experiment det här med en amatörteatergrupp och stundtals ganska kämpigt också. Jag som är en van projektledare i mitt arbete tycker att det ren terapi att försöka att inte lägga mig i för mycket utan låta det hela flyta. Det är lite jobbigt ibland, men välgörande för just mig tror jag.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för historisk touch på mat, kläder m m?
Det svåraste är väl att just tagga ner och hålla en lagom nivå på historisk korrekthet och sådant. Det här är ju en amatörföreställning men ändå med en smula ambition. Allt är ju hemgjort, men vi har ändå diskuterat många detaljer…länge…

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
De kommer att få möta något de aldrig mött förut. Det här är ju teater på vårt sätt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Jag vill absolut fortsätta och vet att jag kommer att göra det på något sätt. Vi får se hur.