1 Varför ville du göra detta projekt?
Jag älskar att prova på saker jag aldrig har gjort, för genom nya utmaningar utvecklas man bäst. Jag har aldrig varit producent förut, däremot har jag projektledarerfarenhet inom de kreativa näringarna. Dessutom får jag delta i teater och sjunga.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Genom att leda en stor ensemble kommer man alltid att ställas inför stora utmaningar vilket ger möjlighet till min kreativitet att komma fram genom att behöva lösa alla möjliga och omöjliga problem och uppkomna situationer.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Alla får komma till tals och vi som ledare också deltar och inte bara iakttar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag har utvecklat mitt ledarskap och jag vågar att stå på scen och göra bort mig inför en grupp. Jag har även utvecklat mig genom att sjunga.

5 Vad är den största utmaningen med att vara producent?
Att ha ansvar för hela produktionen har jag aldrig varit rädd för men jag trodde aldrig att det var så hårt arbete. Jag hade möjlighet att öva mig på att både se helheten och de detaljer som bär upp helheten.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
En storslagen historisk föreställning – som bygger på ett originalmanus på unik lokalhistoria och nyskriven musik – där vi amatörer jobbar som ett team och bjuder på oss själva och en gestaltning av personer som levde under svenskt 1600-tal, allt detta blandat med mycket vackra sånger.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja, absolut, i någon form.