1 Varför ville du delta i detta projekt?

Jag ville pröva på att se hur man skulle kunna gestalta historia med teater och musik. Därför sökte jag och min hustru Eva pengar till detta teaterprojekt med manus baserat på historiska personer.
Tanken var också att – eftersom jag har i cirka 30 år skrivit popmusik – vi skulle kunna använda mina melodier i en 1600-tals musikalisk dräkt. I musikteater arbetar skådespeleri och musik i ihop, sångtexterna förklarar och för historien vidare.
Att skriva manus och dessutom regissera är en stor utmaning eftersom jag saknar teaterförankring.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?

I allra högsta grad genom att vara manusförfattare, kompositör och regissör, det ena föder det andra. Inspirationen ligger i att ha ett konkret mål och en deadline. Min kreativitet finns alltid där men om jag får respons och stimulans flödar den ännu mer.
Sedan föds det ny kreativitet när man ska gestalta figurerna i teatern och skådespelarna får ett mycket stort utrymme för tolkningar. Deras olika personligheter tas också till vara och ger liv åt rollfigurerna.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån   ”Teater på vårt sätt”?

Vi har valt att arbeta på vårt sätt för att ta vara på den kompetens som finns i ensemblen och göra människor delaktiga istället för att bli kommenderade. Det föder också kreativitet och ansvar när människor får frihet.
Jag har i grunden en ”gör det själv” mentalitet och har inga större problem att ge mig in på saker som jag inte behärskar. Det var så när jag en gång i tiden började skriva musik utan att ha någon musikalisk utbildning, vilken jag fortfarande inte har.
Det är också en styrka om man inte vet gränserna, eftersom då är det lättare att ta ut svängarna , man hittar intressanta och ovanliga lösningar som kanske en professionell yrkesman inte skulle använda. Oftast är det vår egen erfarenhet som också begränsar oss.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?

I denna grupp har jag blivit mer självsäker på att agera eller spela inför andra och min kreativa sida att leda en grupp har utvecklats. Som regissör tittar jag inte enbart på skådespelarna utifrån utan jag även deltar och är en av dem.
Eftersom man är en levande organism, förändras man varje dag, men naturligtvis förändras man och oftast berikas genom möten med andra, vilka inte alltid uppfattar saker och ting på samma sätt som jag. Jag tror också att frihet för människor gör dem mer kreativa och harmoniska.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regissör, manusförfattare och sångskrivare?

Att man inte vet från första början hur resultatet kommer att bli och det är positivt. Jag tror att jag har en fördel att jag inte är professionell i det jag gör, alltså har jag inget som jag måste leva upp till och tänka på någon form av prestige.
Det jag absolut inte vill vara är en föredetting som gjorde något bra för tio år sedan och lever på denna merit ännu. Eftersom jag i mycket lever för kreativiteten så är det den som är viktigast för mig.
Jag har aldrig skrivit ett manus, så hur skulle jag kunna veta om jag kan, det var bara att börja skriva.
Jag har aldrig regisserat så det jag kan utgå ifrån är vad jag själv skulle kunna vilja se på scen.
Eftersom jag även själv står på scenen, så har jag haft nytta av att jag varit frontman i det band jag spelar i.
Sedan måste tilläggas att alla skådespelarna är också regiassistenter och vi har ett väldigt öppet klimat, där vi diskuterar med varandra och regisserar varandra. Man ska aldrig underskatta människors kunskaper, om inte annat så har alla varit skådespelare i den teatern som heter livet.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?

De får uppleva en unik föreställning med en samling personligheter som har valt att göra något tillsammans och vilka är medskapare med ett mycket stort inflytande.
Publiken kommer att få se teater på vårt sätt, där inte förutbestämda teatertraditioner och skådespelarhögmod står i fokus. Vi fokuserar på en helhet där människor står i centrum och gör sitt bästa där ingen är mer värd än någon annan, utan alla är länkar som behövs för helheten.
Sedan har vi något intressant att berätta och det gör vi i ord och ton, så håll i hatten, ni kan inte motstå oss!

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?

Musik kommer jag alltid att fortsätta med i någon form, men teater kanske med färre aktörer, roller och mindre rekvisita. Det är ganska dyrt att sätta upp en teater och allt handlar inte bara om bidrag och stor biljettförsäljning, utan först och främst måste man ha något man vill berätta. Sedan får kreativiteten flöda.