Artikel om boksläppet av Tore Sjöqvist i Växjöbladet-Kronobergaren

Artikel om boksläppet av Tore Sjöqvist i Växjöbladet-Kronobergaren