Historisk forskning

Historisk forskning

Sven håller sedan många år tillbaka på med historisk forskning och att transkribera och tolka historiska dokument från 1500 till 1900 talet.

Syftet med arbetet är att få fram material till flera historiska artiklar och böcker.

Vi har startat och håller på att bygga upp en sida för att strukturera och dokumentera detta arbete.

De första resultaten av historisk forskning:

En sammanfattning av släktena i Släkterna vid strömmen -En studie av släkterna Humble och Korne i Moheda (Värendsbygder, Norra Allbo hembygdsförening 2018, sid. 151–166).

Ett projekt som utmynnade i musikteatern Järnviljan som hade premiär 2019, och som senare blev kortromanen Järnviljan (Anoteket mikroförlag, 2020), baserad på en av personerna i släkten, Kerstin Olofsdotter Korne och hennes liv.

I samband med min forskning på Humble släkten, fann jag en del 1700-tals material angående Svänan i Moheda. Dessa uppgifter – vilka ej tidigare varit publicerade – har jag tillgängliggjort för hembygdsföreningen i Moheda. De gav ut boken Svänan – de fattigas kungarike 2021.

Läs mer på https://www.anoteket.se/historiskforskning/